nnlogo-emb
nnn_logo_topp

- tett på nordnorsk næringsliv!

NYHET:

Nord-Norges eget næringslivsblad

Utgave 5-2018 av Nordnorsk Næring er ute – med fokus på havbruk og nordområdet.

Hold deg oppdatert på hva som skjer i nordnorsk næringsliv. Nordnorske bedrifter når stadig nye milepæler. Landsdelens nye næringslivsblad belyser utviklingen, bringer gode idéer, har et kritisk blikk på rammebetingelsene og bringer næringslivsfolks synspunkter.

Nordnorsk Næring søker frilansere

Abonner på Nordnorsk Næring

Årsabonnement: Kr. 1200,-

Bestill ditt abonnement på epost: abo@nordn.no
Du kan også ringe eller melde til tlf. 411 90 782

Hvem er vi?

Nordnorsk Næring – kort fortalt – består av de fleste fra teamet som tidligere produserte NæringsRapport, som ikke er utgitt etter desember 2016.

Nord-Norge trenger en næringslivsavis, en aktiv og uavhengig kanal som setter fokus på utviklingen og mulighetene i landsdelen.

Nordnorsk Næring har tatt på seg denne oppgaven. Kall det gjerne et «generasjons-skifte», hvor nye idéer får slippe til, tuftet på et team med lang erfaring innen avisproduksjon. Visuelt er alt nytt, men redaksjonelt videreføres tradisjonen om uavhengighet.

Hva vil vi?

Nordnorsk Næring er en ny og uavhengig avis med fokus på næringslivet i Nord-Norge. Vår primære oppgave er å følge utviklingen innen næringslivet i landsdelen. Gjennom økonomiske analyser og bedriftsintervjuer vil vi sette fokus på «tingenes tilstand» – både på bedriftsnivå og for utvalgte bransjer som er viktige og ledende i landsdelen.

Vi vil synliggjøre bredden, mulighetene og rammebetingelsene for nordnorsk næringsliv. Vi ønsker å bidra til økt kontakt mellom kjøper og selger, gi bedrifter bedre innsyn i konkurrentenes suksesser – og belyse hvorfor suksessene noen ganger uteblir.

Hvor går vi?

Nordnorsk Næring har satt som mål å komme ut med seks utgivelser i året. Vi har en desentralisert struktur, med journalister som dekker hele landsdelen. Teknologien gjør dette mulig – og effektivt.

Vi har en målrettet og presis distribusjon som kommer våre annonsører imøte, og arbeider hele tiden med å perfeksjonere denne.

Vår utvikling er helt avhengig av våre annonsører. Derfor har disse høy prioritet.

Utgivelsesplan 2018

1

UKE 9

FOKUS PÅ

IKT, kontor og ledelse

Reiseliv

2

UKE 20

FOKUS PÅ

Bygg, anlegg og eiendom

Bergverk og gruvedrift

3

UKE 27

FOKUS PÅ

Fiskeri og havbruk

Kraft og energi

4

UKE 38

FOKUS PÅ

Maskin og transport

Næringslivet
i Finnmark

5

UKE 45

FOKUS PÅ

Oppdrett

Nordområdet

6

UKE 51

FOKUS PÅ

Fiskeri

Verksteds-
industrien

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil