nnlogo-emb

OM OSS

Nordnorsk Næring

OM OSS

NORDN.no samarbeider tett med avisa Nordnorsk Næring:

Nord-Norges eget nærinslivsblad

Nordnorsk Næring er en ny og uavhengig avis med fokus på næringslivet i Nord-Norge. Vår primære oppgave er å følge utviklingen innen næringslivet i landsdelen. Gjennom økonomiske analyser og bedriftsintervjuer vil vi sette fokus på «tingenes tilstand» – både på bedriftsnivå og for utvalgte bransjer som er viktige og ledende i landsdelen.

Vi vil synliggjøre bredden, mulighetene og rammebetingelsene for nordnorsk næringsliv. Vi ønsker å bidra til økt kontakt mellom kjøper og selger, gi bedrifter bedre innsyn i konkurrentenes suksesser – og belyse hvorfor suksessene noen ganger uteblir

På papir og nett

Papirutgaven er bærebjelken i våre utgivelser, med seks utgivelser i året. Vår nett-utgave inneholder bl.a. utdrag fra vår mer dyptgående papirutgave.

Redaksjon

Nordnorsk Næring har en desentralisert struktur, med journalister som dekker hele landsdelen. Teknologien gjør dette mulig – og effektivt.

Distribusjon

Vi har en målrettet og presis distribusjon som kommer våre annonsører imøte, og arbeider hele tiden med å perfeksjonere denne.

Vår utvikling er helt avhengig av våre annonsører. Derfor har disse høy prioritet.

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil