nnlogo-emb

ANNONSERE I NORDNORSK NÆRING

Nordnorsk Næring

ANNONSERE I NORDNORSK NÆRING

Møt lederne i nordnorsk næringsliv og offentlig sektor

Nordnorsk Næring er landsdelens egen uavhengige næringslivsavis. Vi retter oss spesielt mot ledere og beslutningstakere i næringslivet.

Bli sett - og forstått

Det som kjennetegner store og godt innarbeidede bedrifter er deres konstante tilstedeværelse i mediebildet. Markedsføring er nøkkelordet for å oppnå dette – ilag med et godt produkt. Når du annonserer i Nordnorsk Næring blir du sett av de som tar beslutningene.
Profilering er et annet viktig nøkkelord; gjentatt visuell markering av din bedrift. Det betinger at du fremstår med ryddighet og evne til å gjennomføre. Vi påser at dette skjer når du annonserer i Nordnorsk Næring. Vårt markedsteam består av meget kompetente folk, noen med mer enn 30 års erfaring innen markedsføring.

To kanaler

Papirutgaven av Nordnorsk Næring utkommer i mer enn 7000 eksemplarer, samt at vi har spesielt rettet distribusjon på tema-utgaver, vanligvis landsdekkende. I tillegg har du muligheten for å markedsføre deg via våre nettsider. Vårt markedsteam tilrettelegger materiell for både papir og digitale medier.

Bak «kulissene»

Når du annonserer i Nordnorsk Næring kan du være trygg på at ditt marrkedsføringsmateriell blir behandlet med oppmerksomhet. Vi bruker mye tid på å rentegne og digitalisere profil-elementer som logo, bransjemerker m.v. Resultatet skal være optimalt - alltid!

Det er gratis å spørre

Vår markedsavdeling svarer gjerne på spørsmål vedr. annonsering og hvordan du får mest mulig ut av ditt markedsføringsbudsjett. Rett mann å snakke med er:
Dag-Håvard Danielsen, telefon: 484 29 472.

Har du spørsmål rundt utforming, trykk eller web-basert materiell kontakter du vårt grafiske «orakel»:
Viggo Danielsen, telefon 977 84 014.

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil