nnlogo-emb

BYGG OG ANLEGG   BYGGEPROSJEKT

Nordnorsk Næring

BYGG OG ANLEGG   BYGGEPROSJEKT

Ny brannstasjon på rekordtid

Ett år etter byggestart står nye Sortland Brannstasjon klar til bruk. Detaljert prosjektering og sikker ledelse på byggeplassen har gitt kort byggetid. Resultatet er alle parter fornøyde med.

bilde

SORTLAND BRANNSTASJON: Over hele landet fornyes brannstasjonene - og nå har også Sortland kommune løftet nivået til dagens standard. Det gir bedre beredskap og helt nye arbeidsforhold for brannmannskapet. (Foto: KKE AS)

bilde

UTVENDIG: Lokal entreprenør Røkenes maskin AS i gang med anlegget utendørs. Også her legges det opp til høy standard. (Foto: KKE AS)

Den nye brannstasjonen ligger like sør for det tidligere slakteriet til Nortura på Sortland.
Fasadene består av trepanel, plater og malte betongelementer – og er har naturligvis de stolte, blå byfargene til Sortland på plass. En flunkende ny brannstasjon skal sikre innbyggere og verdier når den røde hane galer i blåbyen. Innvendig finnes alle fasiliteter for oppfølging av utstyr, god hygiene og effektiv beredskap.

bilde

BYFARGER: Blåbyens signaturfarger har satt sitt preg byens brannstasjon. (Foto: KKE AS)

– Veldig fornøyd

Prosjektleder for byggherre Sortland kommune, Brynjulv Øverby, forteller om en ryddig prosess frem til ferdig bygg.
– Jeg kom sent inn i prosjektet og har ikke hele historien med meg, men det ferdige resultat er vi veldig fornøyde med. Det har vært nær dialog med brannmannskap, byggeledelse og entreprenør underveis. Brannmannskapet i Sortland gjør en viktig jobb, men har hatt kummerlige forhold i mange år. Det er bra at Sortland kommune nå har fått til dette løftet for å sikre gode og fremtidsrettede arbeidsforhold også for denne arbeidsgruppen, sier Øverby.

bilde

KONTORER: Med fem kontorer til disposisjon har brannvesenet gode arbeidsforhold - og plass for å sette krisestab ved behov. (Foto: KKE AS)

Sortland kommune vurderte først å bygge ny brannstasjon gjennom et OPS- prosjekt (offentlig-privat samarbeid), men valgte å finansiere og bygge i egen regi. Prosjektet er gjennomført som en generalentreprise, der Norconsult har hatt prosjektering og byggeledelse og Karstein Kristiansen Entreprenør AS (KKE) fra Andøy har vært generalentreprenør.

Prosjektet har holdt seg innenfor totalrammen på 62 millioner kroner.

bilde

KRAFTVASK: Det nytter ikke med husholdningsmaskiner når røykdykkernes tunge dresser skal til vask. Her står potente maskiner fra Miele klar til innsats. (Foto: KKE AS)

Siste finpuss

Et par uker før åpningen 15. mars forteller prosjektleder hos Karstein Kristiansen Entreprenør AS, Kaj-Ruben Larsen at byggeprosjektet er i rute.
– Nå gjenstår flikking, komplettering og branntetting. Vi utfører i disse dager egentesting, integrerte- og fullskalatester på det tekniske anlegget. I tillegg til SD-/automatikk-anlegg, ventilasjonsanlegg, eksosavtrekk, brannalarm, adgangskontroll, dørautomatikk og automatisk solavskjerming har vi mer spesielle innretninger som anlegg for underspyling i vaskehallen, kompressor som fyller pusteluft på flaskene til brannmennene og luftkompressor til bilene. Deler av dette er nytt for oss, sier Larsen til Nordnorsk Næring.

bilde

LØFT: Et topp moderne kjøkken med spiserom er en solid nivåheving fra den gamle stasjonen. (Foto: KKE AS)

Rekkefølge viktig

Norconsult leverte en svært detaljert prosjektbeskrivelse, men det er generalentreprenøren som har hatt kontrollen på byggeplassen.
– Hvis noe skjærer seg er det vi som må ta støyten, så arbeidets gang og rekkefølge må vi styre selv. Riktig rekkefølge er alfa og omega for at alle fag skal bli ferdige med sitt innenfor tildelt tid, sier Larsen.

Som eksempel nevner han at etter at råbygget var tett, var første prioritet å støpe gulvene i den lave bygningsdelen som inneholder tekniske rom og mange skillevegger. Dermed kunne tømrere og tekniske fag gå i gang og få utnyttet tiden mens gulvene ble støpt i hovedbygget.
– Vi har hatt koordineringsmøter hver 14. dag. Faseplaner frem i tid har vært med på å avdekke utfordringer før vi fikk dem i fanget. På slike møter kan vi også ta opp eventuelle uklarheter i planer og tegninger med byggherre. Denne løpende dialogen sikrer en god og kontrollert byggeprosess, sier Larsen.

– Godt samarbeid

Grunnarbeidene startet i mars i fjor med omlegging av en ledning for fjernvarme som gikk rett over byggetomta. Bygget står på oppfylt ringmur med betonggulv på toppen.

Byggverket følger i stor grad dagens byggemetoder med søyler og dragere i stål samt veggelementer i betong kombinert med med trekledde fasader. Over den høye bygningsdelen er det gitterdragere som bærer et stålplatetak, mens hulldekker danner tak over den lavere delen.

I juni sto råbygget ferdig og i løpet av ferien hadde taktekkerne sørget for tett bygg.
– Vi har hatt tilstrekkelige tidsfrister for å gjøre et godt arbeid. Det er sjelden vi har så lave skuldre frem mot åpningsdagen, sier Kaj-Ruben Larsen.

Han benytter anledningen til å rose underleverandørene, i stor grad lokale bedrifter, for god innsats.
– Flere av disse kjenner vi jo fra før og har hatt godt samarbeid med på andre prosjekter, sier prosjektlederen hos KKE.


Omfattende VVS

Nilsson Haras på Sortland hadde leveranser for rundt fire millioner kroner til brannstasjonen.

bilde

FJERNVARME: En medarbeider fra Nilsson Haras i gang med å installere sirkulasjonspumpe for vann fra fjernvarmeanlegget til Vesterålskraft. (Fot: Nilsson Haras)

Vannbåren gulvvarme, varmevekslere og pumper håndterer fjernvarme fra Vesterålskraft, mens sanitæranlegget består av beredersystem med legionella-spyling samt automatisert dusjanlegg fra Rada med berøringsfrie paneler.
Et moderne kjøkken er også på plass. Dette gir brannmannskapet en helt ny hverdag sammenlignet med den gamle stasjonen.

Et annet løft er renhold av klær, utstyr og kjøretøy. Nilsson Haras har levert vaskemaskin og tørketrommel fra Miele med kapasitet til 3-4 sett brannvernklær samtidig. Stort volum på vernebekledningen krever maskiner med kraft og kapasitet.

Selskapet har videre levert system fra Kärcher for underspyling av bilder samt ordinær høytrykkspyler i vaskehallen. Dette er supplert med en spesial vaskebenk med storkjøkkenbatteri for enklere vask av vernemasker og mindre utstyr.

Spesialkompetanse

Trykkluftanlegg for luftverktøy og system for påfylling av flasker med pusteluft er også inkludert i leveransen fra sortlandsbedriften.
– Leverandør sørget for montering av kompressor og panel for pusteluft. Dette var så spesielt at vi måtte ha inn folk med spesialkompetanse. Ellers har vi i hovedsak gjort installasjonene med egne folk. Vi har i snitt hatt to mann gående på byggeplassen med tillegg av lærlinger, sier prosjektleder Terje Martin Karlsen hos Nilsson Haras på Sortland.

Han forteller at god prosjektstyring fra byggherre og entreprenør bidro til ryddige forhold.
– For vår del er det viktig at leveransene fra våre leverandører kommer til rett tid. Når mange installasjoner er i sving samtidig, må logistikken fungere. Mangler en eske med nødvendige deler, har vi fort et problem, men dette skjer heldigvis svært sjelden med seriøse samarbeidspartnere, sier Karlsen.

tbt tbt

Sortland Brannstasjon

Byggherre: Sortland kommune

Prosjektering: Nor Consult AS

Generalentreprenør: Karstein Kristiansen Entreprenør AS

Total kostnad inkludert planarbeid og uteområde: 62 millioner eksl mva

Bruttoareal: 1.120 kvadratmeter

Innhold: Garasjehall med plass til seks biler, vaskehall, tekniske rom, garderober og dusj, fem kontorer, treningsrom, stabsrom og kjøkken.

Byggeperiode: Mars 2018-mars 2019

tbt tbt

Ikke bare en lås

Harstad Låsservice AS har hatt mye å gjøre siden oppstarten for knapt to år siden.

adgang

ADGANGSKONTROLL: Elektroniske dørlåser levert av Harstad Låsservice er knyttet opp mot Sortland kommunes system for adgangskontroll. Det bidrar til å sikre verdier ved brannstasjonen. (Foto: KKE AS)

En lås er ikke lenger bare en lås – og fysiske nøkler blir stadig sjeldnere. Nå er det brikker, kort, koder og mobiler som gjelder – også i private hjem. Gjerne ledsaget en mobilapp for administrasjon av systemet.

Til Sortland Brannstasjon leverte bedriften lås, håndtak, dørvridere, dør-lukkere og dørautomatikk.
– Brannstasjonen er knyttet opp mot kommunens eksisterende system for adgangskontroll, så her har vi bare levert de elektroniske låsene og tilbehør. Vi fører imidlertid komplette system og fullt produktspekter fra leverandører som Dorma, Kaba, Assa Abloy og Boyesen & Munthe, forteller Inge Karlsen, som er en av tre eiere hos Harstad Låsservice AS.

Verdisikring er et vesentlig argument for adgangskontroll.

En annet er redusert sårbarhet ved tap av nøkler.
– Tidligere måtte man ty til omfattende utskifting av låser når sentrale nøkler havnet på avveie. Det slipper man med de elektroniske systemene, sier Karlsen.

tbt tbt tbt tbt tbt tbt tbt tbt

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil