nnlogo-emb

BYGGEPROSJEKT

Nordnorsk Næring

BYGGEPROSJEKT

Alta Nærsykehus klar for prøvedrift

Siste skrue er på plass i Alta Nærsykehus og prøvedriften kan begynne. Den skal vare frem til høsten.

bilde

Alta Nærsykehus. Illustrasjon Finnmarkssykehuset

Det nye sykehuset er en utvidelse og ombygging av Alta helsesenter i samarbeid med Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune.

Det statlige selskapet Sykehusbygg HF har prosjektledelsen frem til et nøkkelferdig sykehus av Finnmarkssykehuset.

Alle anbudene lå godt over budsjettet. Sykehusbyggs prosjektleder Christian Brødreskift forteller at de derfor gikk en runde for å kutte kostnader.

Samhandling

Det endte med at Alta-selskapet Harald Nilsen AS Entreprenørforening vant entreprisen og ble totalentreprenør. Da var kostnadene kuttet med rundt 25 millioner kroner, ifølge Brødreskift. Så var det i gang med samspill. Brødreskift forteller at de i denne fasen og sammen med totalentreprenøren og underentreprenørene gjennomgikk alle kravanalyser med vekt på hvorfor hver av dem har landet på sine respektive løsninger vurdert opp mot de krav som byggherre hadde stilt.
– Vi hadde fokus på funksjonalitet og kravanalyse, og forsikret oss om at vi snakket samme språk. Etter denne prosessen sammenholdt vi løsningene med rådgivere, sier Brødreskift.

God dialog

Han forteller at Sykehusbygg har fulgt prosessen tett hele veien.
– Vi har vært med på utstyrsinnkjøpene og hatt et stedlig byggherreombud som har handlet etter instruks for oss. Vi har fortløpende foretatt kvalitetssikringer av produkt og leveranser, og har hatt en veldig god dialog med entreprenøren underveis. Endringer er fulgt opp kontraktuelt og økonomisk, sier Brødreskift.

Systematisk ferdigstillelse

Han forteller at de har hatt kontraktsmøter en gang i måneden med hovedfokus på tilrettelegging av systematisk ferdigstillelse. Det siste vil si at oppgaver gjøres i rett rekkefølge og at (under)entreprenør er proaktiv og forutseende, at komponenter er montert i riktig omfang og på rett plass, og at det er dokumentert, at det finnes vedlikeholdsinstrukser til apparaturen og dokumentasjon og as built-tegninger, som viser hva som faktisk er levert osv.
– Ikke noe apparatur har vært kjørt i gang før det er dokumentert at alt er levert og montert i henhold til kravspesifikasjonen, sier Brødreskift.


– Et prosjekt som har løftet oss

Sykehusbygg er alltid komplisert å bygge. Det har mange entreprenører sagt til Nordnorsk Næring tidligere. Og Tore Kalland i Alta-selskapet Harald Nilsen AS Entreprenørforretning sier det samme.

rabygg

Byggene som skal romme sykehuset er ikke spesielt komplekse å oppføre, ifølge prosjektleder Tore Kalland, men de mange tekniske systemer som skal virke sammen gjør byggeprosjektet komplekst. Foto: Harald Nielsen AS

bilde

Prosjektleder Tore Kalland hos Harald Nielsen AS fastslår at byggeprosjektet er på plan og vel så det. – Vi er fornøyd med å klare å gjennomføre prosjektet som lokal entreprenør, sier han. Foto: Harald Nielsen AS

– Sykehus er noe av det mest komplekse du kan bygge, sier Kalland.

Harald Nilsen AS er totalentreprenør for byggingen av Alta Nærsykehus, og Tore Kalland er prosjektleder.
– Vi er generelt glade i komplekse prosjekt med krevede byggherrer. Det løfter oss som firma. Vi får etablert nye rutiner der det kreves. Det er den beste skoleringen vi kan få, sier Kalland.

Testfasen begynner

Alta Nærsykehus er så ferdigbygget at prosjekt har nådd det man i bransjen kaller mekanisk ferdigstillelse. Det betyr at testfasen kan starte, og den skal være lang. Det skal testes frem til høsten.
– Alt må fungere på et sykehus, og vi må være hundre prosent sikre på at det fungerer, sier Kalland.

De tekniske anleggene skal testes sammen. Hvis for eksempel strømmen går, skal reservekraften slå seg inn. Når brannalarm går, skal alt fungere. Dører som skal lukkes må faktisk lukke seg osv. Kalland forteller at de også skal teste et omfattende grensesnitt mot medisinsk-teknisk utstyr. Det er en arbeidsoppgave entreprenørselskapet ikke er vant til.

Nyttig for oss

– Dette har vært et godt prosjekt for oss på alle måter. Det har ikke vært konflikter underveis og samarbeidet med byggherre og underentreprenører har vært god. Vi har dessuten hatt erfaringer som vi vil ta med oss videre og ha god nytte av i andre prosjekt, sier Kalland.

Han sier at prosjektet er på plan og vel så det.
– Vi er fornøyd med å klare å gjennomføre prosjektet som lokal entreprenør.

bilde

Fødestuen. Foto: Harald Nielsen AS

Dårlig tid

Kalland fastslår at dårlig tid fra begynnelsen av detaljplanleggingen til byggestart har vært en av utfordringene. Et av kriteriene de vant oppdraget på var en runde med forslag til kostnadsreduserende tiltak. Da de fikk kontrakten, måtte de i samspillfasen med byggherre forberede byggestart parallelt med detaljprosjektering og kvalitetssikring av kuttrundene. Flere kutt var da ikke ferdig prosjektert.
– Det var ganske krevende. En intensiv periode.

Underentreprenørene ble trukket inn i detaljprosjekteringen, på felles prosjekteringsmøter og særmøter for enkelte underentreprenører.

Systematisk ferdigstillelse

Kalland sier at det ikke er det bygningsmessige som gjør byggeprosjektet komplekst. Kompleksiteten ligger i at mange tekniske systemer skal virke sammen og i at det er kritisk at de alltid fungerer. Ting må ikke stoppe. Derfor er testfasen lang.

Kalland forteller at de har jobbet etter prinsippet for systematisk ferdigstillelse. Dette innebærer et bestemt regime for kontroll og oppfølging, særlig i sluttfasen. Da skal all dokumentasjon være på plass, alle entreprenørers egentester skal være gjort – og det er et eget regime for testingen. Kalland peker på at systematisk ferdigstillelse er et relativt nytt system, og det er mer omfattende enn de har vært vant til, med mange integrerte tester. Det har underleverandørene fått merke. For hovedentreprenør innebærer det også mer omfattende rapportering til byggherre enn vanlig.

Hevet oss mest

– Det er regimet for systematisk ferdigstillelse som har hevet oss mest som entreprenør, sier Kalland.

Kalland poengterer at det er krevende å jobbe på en byggeplass der helsesenteret og ambulansetjenesten er i full drift.
– Dette har vi måttet ta hensyn til hele tiden. Vi har samarbeidet med brukerne, og de har hatt minimale ulemper, sier Kalland.


Stor jobb for X5 Elektro

X5 Elektro i Alta har levert de elektriske installasjonene til sykehuset.

rabygg

Jobben på Alta Nærsykehus er en av de største jobbene X5 Elektro har gjennomført på så kort tid. Bjørn Erik Johansen (bildet) er selskapets prosjektleder. Foto X5 Elektro

– Det spesielle med leveransene til et sykehusbygg er de omfattende tekniske anleggene, krevende integrasjonene mellom fag og skarpe kravene til systematisk ferdigstillelse, sier prosjektleder Bjørn Erik Johansen i X5.

X5 Elektro kom inn i prosjektet i samspillfasen som underentreprenør for H. Nilsen AS og deltok i de siste brukerprosessene. Vi ga vårt tilbud med utgangspunkt i en rammebeskrivelse. Sammen med øvrige entreprenører har vi deltatt i samarbeid med Rambølls rådgivergruppe i detaljprosjekteringen, sier Johansen.

Strenge krav

Han forteller at Sykehusbygg har lagt listen høyt når det gjelder kvalitet på utførelse. Gjennom hele prosjektet har det vært krav om løpende egenkontroller for å dokumentere hvordan arbeidene ferdigstilles i henhold til fremdriftsplan. Sykehusbygg har fulgt kvalitetsprosessen tett med kontroller, og har ifølge Johansen vært en viktig fagressurs for prosjekteringen underveis.

Stor jobb

Johansen forteller at X5 Elektro har lagt ned rundt 24.000 timeverk på sykehusprosjektet.
– Dette er en av de største jobbene vi har gjennomført på så kort tid. Fremdriftsplanleggingen har vært viktig for alle parter i prosjektet og her har H. Nilsens anleggsleder Tom Helge gjort imponerende god jobb for at alle skulle komme i mål med sine oppgaver, sier Johansen.

X5 Elektro har også hatt rollen som ITB-koordinator i prosjektet. Forkortelsen står for integrert, teknisk bygg-integrasjon. Dette handler konkret om å sørge for at alle tekniske fag har avklarte grensesnitt seg imellom og at alle spørsmål er avklart i god tid før anleggene skal driftsettes og testes.

Bygget er nå mekanisk ferdigstilt, og de fleste feil og mangler er utbedret, men Johansen poengterer at det gjenstår en krevende fase med testing, der alle systemene skal testes sammen med øvrige underentreprenører.

tbt

Alta Nærsykehus

Ligger inn under Finnmarkssykehuet. Skal i første rekke betjene pasienter i Alta, Kautokeino og Loppa.

Arealutvidelse på cirka 4000 kvadratmeter og noen ombygginger av eksisterende arealer. Til sammen 5000 kvadratmeter

Ny CT og MR og en operasjonsstue for dagkirurgi, røntgen og fødestue. Og en etasje for psykisk helse.

Byggestart var høsten 2017. Ferdigstilling høsten 2019.

Prosjektkostnaden er ifølge Sykehusbygg på 453 millioner kroner.

tbt tbt

Fasader og låse­systemer

laas

Dører inn til de forskjellige sonene i bygget styres via adgangskontroll. Her ser vi vaktrommet. Foto: Harald Nielsen AS

Alta-selskapet Thermoglass har levert aluminiumsfasader, solavskjerming, rekkverk, dører, lås og beslag med adgangskontroll til sykehuset.

Daglig leder Tom-Edvard Simensen forteller at mye av det er spesialtilpasset sykehusets bruk. Solavskjermingen er utseendemessig tilpasset arkitekturen.

På dørsiden er det aluminiumsdører ved sykehuset Thermoglass har levert. Låsesmedmester Ørjan K. Simensen forklarer at system for adgangskontroll har blitt integrert som en del av låsoppdraget. Adgangskontrollen har Thermoglass levert i lag med X5 Elektro, som hadde dette som en del av sin leveranse til sykehuset. Dører inn til de forskjellige soner i bygget styres via adgangskontroll hvor funksjon kan tilpasses brukernes behov.

Ørjan K. Simensen forteller at Thermoglass har arbeidet tett opp imot hovedentreprenøren, Harald Nilsen AS, for deres leveranse av dører til Alta Nærsykehus.

Kjerneområder

Lås-sikkerhet og glasstjenester er Thermoglass sine kjerneområder. Glass er en viktig del av bygningers fasader. Tom-Edvard Simensen sier at de har utviklet seg til å ta leveranser innenfor fasader og det som er beslektet med dette, som dører og vinduer. Selskapet har en del egenproduksjon, blant annet av dører og vinduer.

tbt

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil