nnlogo-emb

INDUSTRI

Nordnorsk Næring

INDUSTRI

Prestisjekontrakt til PTG

Tromsø-selskapet PTG Kuldeteknisk har fått leveranse av kjølesystem til et formål utenom det vanlige.

bilde

Prosjektleder Martin Corneliussen og prosjektingeniør Cato Kristiansen er ansvarlig for prosjektet. I bakgrunnen ser vi et typisk Superfreeze anlegg. Dette bygges på verksted i Tromsø. Det skal leveres noe tilsvarende til CERN. Teknisk leder Frode Berg og utviklingsleder Yves Ladam har også vært sentrale i utviklingen, men er ikke med på bildet. Foto: PTG

PTG Kuldeteknisk har fått kontrakt på utvikling og levering av kjølesystem til CERN`s partikkeldetektorer i Sveits.
- Dette er et av de mest spesielle kjøleformålene vi har hatt noensinne, sier teknisk leder Frode Berg i PTG.

Han forteller at PTG Kuldeteknisk lange erfaring med CO2 som kuldemedium ble vektlagt da CERN valgte leverandør og samarbeidspartner.

Partikkelakselerator

Partikkelakseleratorer benytter elektrisk kraft for å drive frem elektrisk ladede partikler til høye hastigheter nært opp til lysets hastighet. Hensikten med de største akseleratorene er å kunne studere interaksjonen mellom partiklene når de kolliderermed hverandre for å undersøke universets mysterier.

CERNs Large Hadron Collider (LHC) er verdens største og kraftigste partikkelakselerator. Den går i en 27 kilometer lang sirkelær tunell på grensen mellom Frankrike og Sveits, og er utstyrt med fire store partikkeldetektorer plassert rundt ringen. Dette er veldig sofistikerte enheter som måler egenskapene til partikler som kommer som et resultat av kollisjonene.

Krever kjøling

Tusenvis av silisiumsensorer er kjernen i de to største Large Hadron Collider-detektorene - ATLAS og CMS. Varme fra disse øker med noen hundre kW under drift, men for å minimere skader forårsaket av høyenergipartiklene fra kollisjonene, må de også holdes ved temperaturer godt under 0 °C.

To-fase pumpede løkker av CO2 brukes i kjernen av detektorene for å redusere varmeøkningen og holde sensorene kalde. Frem til i dag har tradisjonelle kjølere med syntetiske kjølemedier blitt brukt til å kjøle ned CO2 som pumpes til detektoren. For neste generasjon detektorer har det blitt besluttet å gå over til naturlige kjølemedier for "oppstrøms"- kjølerne.

Spesielle utfordringer

PTG fremholder at det er mange spesielle utfordringer med dette anlegget som krever spesielle løsninger. CERN benytter allerede CO2 som kuldemedium, og var fast bestemt på å satse på en løsning med dette kuldemediet. Krav til temperaturer på under -50oC og rørsystemer som går 100 meter ned i bakken er noen av de tekniske begrunnelsene for valg av dette kuldemediet.

Dette er også koblet til CERNs globale strategi for å redusere organisasjonens miljøavtrykk.

Designet i Tromsø

PTG har produksjon av kuldesystemer både i Tromsø og i Malmefjorden utenfor Molde. Det er hos PTG Kuldeteknisk i Tromsø at disse spesielle anleggene designes og produseres. I følge prosjektleder Martin Corneliussen jobbes det nå med design av anleggene, og levering av de første riggene skal skje i starten av 2020.

Samarbeid med NTNU

Utviklingsleder i PTG Kuldeteknisk Yves Ladam har samarbeidet tett med oppdragsgiver og NTNU for å løse de spesielle utfordringene. Ifølge Yves Ladam består anleggene av flere utradisjonelle løsninger som ikke har vært benyttet tidligere.

PTG

PTG er en komplett leverandør av bærekraftige temperatur- og energiløsninger. Navnet PTG er hentet fra initialene til holdingsselskapet Perfect Temperature Group, og slagordet til gruppen – verdien av perfekt temperatur. PTG er resultat av integrasjon mellom selskapene PTG Kuldeteknisk, PTG Vest (Bergen), PTG Frionordica, PTG Helgeland og PTG Multikulde.

Les også:

Dette er CERN

Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning, er en internasjonal organisasjon for partikkelfysisk forskning. CERNs virksomhet er konsentrert rundt partikkelfysikk og omfatter verdens største forskningssenter innen disse fagområdene. Senteret ligger hovedsakelig i Sveits, nær flyplassen i Genève, men deler av anlegget går også over grensen til Frankrike. Ved forskningssenteret ligger Large Hadron Collider, en enorm partikkelakselerator som har vært laboratoriets flaggskip siden forskningen begynteder i 2010.

CERN ble etablert i 1954 av 12 land i Europa. Organisasjonen har i dag mer enn 20 medlemsland, rundt 2600 heltidsansatte pluss nesten 14.000 vitenskapsfolk og ingeniører fra over 500 universiteter og 80 nasjoner.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil