nnlogo-emb

SAMFUNN   FISKE   OPPDRETT

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   FISKE   OPPDRETT

Sjømatnæringen planlegger flere ansettelser

Nesten annenhver sjømatbedrift planlegger å øke sysselsettingen i inneværende år.

bilde

Sjømatnæringen går så det griner. Halvparten av bedriftene regner med å øke sysselsettingen. Her fra Wilsgård Fiskeoppdrett. Foto: Thomas Rasmussen/Wilsgård Fikseoppdrett

Det viser en undersøkelse NHO fikk foretatt i løpet i siste halvdel av august.

49 prosent svarte at de ville øke bemanningen. På tilsvarende spørsmål tre måneder tidligere svarte 55 prosent det samme.

I august sa 64 prosent at de vil øke sysselsettingen til neste år. 64 sa det samme tre måneder tidligere.

Fall i vekstplanene

Det ser altså ut til at det andelen selskap med ambisjoner om flere ansatte har falt noe fra våren til sensommeren, men en andel på nesten 50 prosent er likevel høyt.
Undersøkelsen om sysselsetting er en del av NHOs Økonomibarometer.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil