nnlogo-emb

MILJØ   SAMFUNN   BYGG OG ANLEGG

Nordnorsk Næring

MILJØ   SAMFUNN   BYGG OG ANLEGG

– Spennende gjenbruk på Svalbard

Et tiltak for å gjenbruke bygninger og materialer på Svalbard er blant de 18 norske nyskapingsprosjektene som nå skal dele på 8,5 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

bilde

LPO arkitekter ønsker å skape en sirkulær byggepraksis på Svalbard. Foto: LPO

– Dette er blant de mest spennende innovasjonsprosjektene som blir satset på i Norge i tiden fremover, og støtten fra DIP er et viktig for å få prosjektet på rett kurs fra dag én, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Midlene skal sire at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som skal lede til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon.

Svalbard under endring

Svalbard er i endring, både naturmessig og kulturelt. Blant annet må et rasutsatt boligområde ved Lia i Longyearbyen flyttes på grunn av varmere vintre. Samtidig skal en av de norske gruvene legges ned. I alt planlegges det å sanere godt over hundre bygninger. Dersom avfallet må fraktes tilbake til fastlandet, betyr det høye transportkostnader og betydelige CO2-utslipp.

Gjenbruk

LPO arkitekter ønsker å utfordre byggebransjens hang til å rive ned det gamle og bygge nytt, uten å tenke på gjenbruk. Arkitektene vil skape en sirkulær byggepraksis på Svalbard gjennom å utvikle en metodikk for gjenbruk av bygg og materialer. Kunnskapen fra prosjektet skal tilføre Longyearbyen innovasjonskraft og styrke den lokale identiteten, ifølge søknaden.

Juryen påpeker at prosjektet svarer på en viktig og umiddelbar utfordring på Svalbard, og liker tanken på å bruke øya som laboratorium for et sirkulæreksperiment. Prosjektet får 554 000 kroner.

79 søkere

Ifølge Hjemdal går bærekraft, helse og mobilitet igjen som temaer i årets søknader. Det har også kommet inn rekordmange DIP-søknader til arkitekturprosjekter. Sistnevnte er DOGA-sjefen spesielt glad for.

– Historisk har Designdrevet Innovasjonsprogram vært mer kjent blant designere enn blant arkitekter. Jeg gleder meg over at flere arkitekturprosjekter fremover kommer til å ta i bruk systematiske brukerstudier og designmetodikk i den kritiske idéutviklingsfasen, sier Hjemdal.

79 søkere kjempet om totalt 8,5 millioner kroner. En jury bestående av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har valgt ut de 18 beste prosjektene etter en prosess i flere faser.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil