nnlogo-emb

SAMFUNN   ØKONOMI

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   ØKONOMI

NHO:

– Norge går mot strømmen

Norsk økonomi går mer og mer i motfase med verden omkring, mener NHO.

bilde

Mens de økonomiske utsiktene blir dårligere og dårligere i verden omkring oss, går det overraskende godt i norsk næringsliv, fastslår NHO. Det gjelder blant annet innen reiseliv og turisme, illustrert her med et motiv fra Hamnøya i Lofoten. Foto: Ansgar Scheffold

I sitt siste Økonomisk Overblikk fremholder NHO at produksjonsveksten i Norge er sterk, jobbveksten er overraskende frisk og det er god stemning i bedrifter og husholdninger, mens bildet ser stadig mørkere ut rundt oss.

Internasjonal oppbremsing

NHO mener at det ikke lenger er spørsmål om det kommer en oppbremsing i internasjonal økonomi, men snarere hvor alvorlig den vil bli. Oppbremsingen er her allerede.

Organisasjonen peker på at tolvmånedersveksten i den globale varehandelen var over 4 prosent bare for ett år siden, og at den nå er under null. Stemningen i industribedriftene i de viktigste økonomiene er vissen, i to av tre av de største økonomiene er den viktige innkjøpssjefsindeksen negativ. I USA har eksportordrene nettopp ramlet til det laveste nivået siden mars 2009, da tilbakeslaget etter finanskrisen var på sitt dypeste.

USA har skylden

NHO gir handelskrigen mellom USA og Kina skylden. De har trappet opp tollsatsene, og nye økninger og mulige andre tiltak er varslet. Dette skal ha senket handelen mellom de to, men på grunn av tette verdikjeder har det også rammet aktiviteten i en rekke andre land.

I Europa er det som kjent fremdeles usikkerhet om brexit og virkningen av det. Svekket optimisme kan lett bli selvforsterkende, mener NHO.

Ingen krise

For ett år siden anslo NHO en global BNP-vekst på nesten 4 prosent i år. Nå er anslaget 3 prosent, fordelt med 1¾ prosent vekst i industrilandene, og nesten 4 prosent i vekstøkonomiene. Organisasjonen mener at det ennå ikke er en krise, men at den usikkerheten som herjer åpenbart er på nedsiden.

Norsk vekst

NHO anslår en vekst i Fastlands-Norges BNP på 2,5 prosent i år. Neste år vil veksten ventelig avta til 2,2 prosent, og i 2021 til 1,8 prosent.

Les også:

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil