nnlogo-emb

MILJØ   SAMFUNN   TRANSPORT   ENERGI   MARITIMT

Nordnorsk Næring

MILJØ   SAMFUNN   TRANSPORT   ENERGI   MARITIMT

Dette har aldri vært gjort før

Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam forsøker seg på noe som kan revolusjonere shippingbransjen.

bilde

Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam (t.h.) utfordrer samferdselsminister Jon Georg Dale til å komme med insentiver som gir fortgang i overgangen til mer miljøvennlig drivstoff på store båter. De to til venstre er Kristine Vergli Grant-Carlsen (sjef for CEO St1) og Kjell Olav Haugland (sjef for Bergen Tankers). Foto: Hanne Taalesen/Hurtigruten

Som første cruiserederi i Norge testes nå biodiesel som potensielt kan redusere CO2-utslipp med 95 prosent sammenlignet med ordinært drivstoff.

bilde

Hurtigruten fyller biodiesel ved kai i Bergen. Foto: Hanne Taalesen/Hurtigruten

Det er MS Polarlys som skal teste drivstoffet.
- Vi er helt i startgropen når det gjelder bruk av biodiesel i shipping-industrien. Vi ønsker å flytte grensene og lære mer om ytelsen, levering og produksjon, og ta myndighetene inn i arbeidet med å støtte denne transformasjonen, sier Daniel Skjeldam.

Utfordrer Jon Georg Dale

For at dette skal være mulig må myndighetene på banen med insentiver som gjør det enklere for selskapene å faktisk velge det mest miljøvennlige alternativet, mener Daniel Skjeldam.

Han utfordrer nå samferdselsminister Jon Georg Dale til å ta i bruk nye insentiver i Norge for å oppmuntre bransjen til å velge mer miljøvennlige løsninger. Hurtigruten har valgt å bruke en sertifisert biodiesel som også er fri for palmeolje.

Samferdselsministeren dro siste torsdag i oktober til Bergen for å se Hurtigrutens testing av bruk av biodiesel.
- Norske myndigheter har nå en mulighet til å komme på banen og gjøre det mer attraktivt å velge mer miljøvennlige løsninger. Den må de ta snarest. Skipstrafikken i Arktis øker, det samme gjør utslippene, sier Skjeldam.

Ufornuftig

Skjeldam mener det er stikk i strid med all fornuft at det er lov å operere på billig, forurensende tungolje i noen av verdens mest sårbare farvann – for eksempel langs norskekysten nord for Stad.

Han poengterer at Hurtigruten lenge har jobbet for et internasjonalt forbud mot tungolje.
- Vi ønsker internasjonalt forbud mot bruk av billig, forurensende tungolje i hele Arktis og langs hele norskekysten. Etter å ha seilt i disse havområdene i 125 år ser vi ingen andre muligheter. Det gir ingen mening å skape mer forurensning og øke risikoen for utslipp og ødeleggelser i områder som trenger mindre. Men vi trenger gode alternativer, sier Skjeldam.

Dyrere

Skjeldam peker på at kostnadene ved biodiesel er større enn fossilt drivstoff og er forventet å forbli det på kort sikt. Han mener spesifikke insentiver for å oppfordre selskaper til å velge biodrivstoff vil være en mulig løsning for å motivere flere til å velge mer miljøvennlige drivstoff.
- Biodrivstoffpolitikken er klimapolitikk. Biodrivstoff bidrar til å redusere utslippet fra norsk transport. Da må vi legge til rette for at det kan både produseres mer biodrivstoff, og at det blir overkommelig for bransjen både med tanke på kostnader og logistikk å ta miljøvennlige valg, sier konsernsjef Kristine Vergli Grant-Carlsen i St1 som leverer drivstoffet.

330 Mt drivstoff

Shipping står for konsum av mer enn 330 Mt drivstoff hvert år og er årsaken til 2-3 prosent av globalt CO2-utslipp, 4-9 prosent av svovel og 10-15 prosent av NOx utslipp.
Biodiesel kan lages fra en rekke ulike kilder, som for eksempel avfall fra matlagingsolje, mais, soya, hvete, raps, tallolje eller palme. All biodiesel Hurtigruten bruker er sertifisert, og også naturligvis fri for palmeolje.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil