nnlogo-emb

SAMFUNN   ØKONOMI

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   ØKONOMI

– Vi hentet oss aldri inn igjen

Husker du krisen rett før århundreskiftet? Vi har aldri kommet oss over den.

bilde

NHO-sjef Ole Erik Almlids økonomer fastslår at de rike landene aldri har kommet seg helt etter krisen før århundreskiftet. Foto: NHO

NHO hevder de rike landene aldri kom seg helt igjen etter den krisen selv om selve krisen er tilbakelagt.

Økonomene i NHO har gjort beregninger som får den mektige næringsorganisasjonen til å fastslå at vi sannsynligvis har de beste årene bak oss. Veksten fremover vil bli lavere enn i de siste tiårene, fremholdes det i organisasjonens Økonomiske overblikk 3/2019.

Årsaken

Årsakene skal være:
- Lavere vekst i befolkningen i arbeidsfør alder
- Lavere etterspørsel fra oljevirksomheten
- Lavere vekst i produktiviteten

Skatt eller velferd

NHO mener at Statens finanser vil bli presset allerede i dette tiåret. Det må møtes med effektivisering, flere i jobb, økte skatter eller redusert velferdstilbud.

NHO peker på at jobbene i oljesektoren er høyproduktive. Utfordringen er å få til en omstilling til andre jobber som også gir høy verdiskaping.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil