nnlogo-emb

SAMFUNN   SOSIALT   VELFERD

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   SOSIALT   VELFERD

Ungdommen i Nordland trener minst

Nordland er det nordnorske fylket der færrest ungdom i ungdomsskolealder driver med idrett. Se også hvordan det går med de som kutter ut idretten i barnealder.

bilde

De som fortsetter med idrett opp gjennom tenårene får senere i livet bedre livskvalitet enn de som kutter ut idretten. Foto: Terje Aurdal

På landsbasis er det bare i Østfold en enda lavere andel ungdom driver med idrett.

Dette kommer frem i en undersøkelse forskere fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met og Norges idrettshøyskole har gjort i fellesskap.

Les også:

71 prosent av Nordlands ungdom i denne aldersgruppen er eller har vært med i ungdomsidrett. Det betyr at neste hver tredje (29 prosent) ikke har vært med. I bunnfylket Østfold har 70 prosent hvert med.

Landsgjennomsnittet er 75 prosent deltakelse. I Troms og Finnmark har henholdsvis 73 og 75 prosent deltatt eller deltar fremdeles.

bilde

Kilde: Rapporten Idrettens posisjon i ungdomstida, fra Velferdsinstituttet NOVA og Oslo Met

Frafall

Forskerne fastslår at frafall er et større problem enn manglende rekruttering til barneidretten siden det på landsbasis bare er syv prosent som aldri har vært med i barneidretten.

20 prosent av barn/ungdom i Nordland slutter i idrettslaget allerede i barneskolen. I Finnmark og Troms gjør henholdsvis 19 og 18 prosent det samme.

Alvorlig

Forskerne har også gjort funn som viser hvorfor det er alvorlig at barn slutter med idrett. Det viser seg at de som slutter kommer dårligere ut enn de som fortsetter på de fleste indikatorene for god livskvalitet. De er også mer utsatt for risikoadferd.

Mange av de som slutter, deltar riktignok i andre organiserte fritidsaktiviteter, og mange bruker mye tid på lekser. Men dette er også tilfelle blant de de som fortsatt er med i ungdomsidrett.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil