nnlogo-emb

SAMFUNN   ARBEIDSLIV   ØKONOMI

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   ARBEIDSLIV   ØKONOMI

Slik blir sparing en dårlig idé

Tenkt deg at du blir usikker på økonomien din fremover og derfor vil spare mer penger. Slik blir dette en dårlig idé.

bilde

Norges bank har brukt data fra krisen i oljesektoren i 2014 til å beregne hvordan frykt for å miste jobben får folk til å spare mer, og at det igjen fører til at de kjøper mindre, og at det igjen øker arbeidsledigheten. Foto: Jan Arne Wold / Woldcam - Equinor AS

Ekspertene i Norges Bank vet at folk ofte sparer i dårlige økonomiske tider for landet. Siden folk ikke klan kjøpe varer og tjenester for de samme kronene som de sparer, går etterspørselen ned. Næringslivet selger da mindre. Ragnar Enger Juelsrud og Ella Getz Wold i Norges Bank har derfor sett nærmere på hva som skjedde under det kraftige oljeprisfallet i 2014, da mange ansatte i oljesektoren begynte å føle seg mindre sikre på å beholde jobben.

De sparer mer

De fant ut at ansatte innenfor de yrkene som var mest utsatte økte banksparingen mer enn andre. Under oljekrisen var økningen i arbeidsledighet særlig stor i Sørvest-Norge og i områdene rundt Stavanger. Søkedata fra Google viser at folk bosatt i disse delene av landet var opptatt av egen jobbsikkerhet.

Fordi Norges Bank ønsket å studere effekten av arbeidsledighetsrisiko, studerte Juelsrud og Getz Wold oljeingeniører som ikke (enda) hadde mistet jobben. De fant ut at oljeingeniørene økte sparingen mer enn andre med høy utdannelse etter at oljeprisen falt.

Den negative spiralen

Juelsrud og Getz Wold peker i Norges Banks fagblogg Bankplassen på at økt sparing gir lavere etterspørsel og at redusert etterspørsel som følge av økt usikkerhet fører til lavere sysselsetting. I de kommunene der det bor mange oljeingeniører økte arbeidsledighetsraten i varehandel, bygg og anlegg og eksportnæringer mer enn i andre kommuner.

Dersom folk er bekymret for å miste jobben i nær fremtid kan de begynne å spare mer allerede nå. Hvis dette gjelder mange nok personer kan det føre til lavere inntjening for firmaer og foretak. På denne måten kan folks spareadferd forsterke økonomiske nedturer, skriver Juelsrud og Getz Wold.

Psykologisk drevne handlinger

De poengterer at antallet som faktisk mister jobben mye mindre enn antallet som opplever en økning i sannsynligheten for å miste jobben. De viser til at enkelte beregninger tyder på at etterspørselseffekten av arbeidsledighetsrisiko er om lag fire ganger så stor som effekten av faktisk arbeidsledighet.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil