nnlogo-emb

SAMFUNN   NÆRINGSLIV   ØKONOMI   POLITIKK

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   NÆRINGSLIV   ØKONOMI   POLITIKK

Dette ville fått Siv Jensen til å gå amok

Sjefen for Norsk Industri mener han vet hva som ville fått Siv Jensen til å gå amok.

bilde

Stein-Lier Hansen i Norsk Industri refser Siv Jensen og resten av regjeringen for ikke å forholde seg til virkeligheten i pengebruken. Foto Tone Buene

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri har fått med seg at regjeringen planlegger å bruke mindre oljepenger i 2020 enn i 2019, men han mener at regjeringen likevel bruker for mye oljepenger.
- Dersom Ap i regjerin hadde brukt 243,6 milliarder kroner, ville nåværende finansminister Siv Jensen ha gått amok, sier han.

Ville gått amok

– Dersom Ap i regjering hadde brukt 243,6 milliarder kroner, ville nåværende finansminister Siv Jensen ha gått amok, sier han.

Lier-Hansen sier at norske politikere ikke har tatt inn over seg at virkeligheten er i ferd med å endres brutalt:
– Oljeinntektene vil falle fremover og kostnadene stige, ikke minst som en følge av eldrebølgen. Når Norge nå har laveste registrert ledighet på ti år burde vi kuttet mer i de offentlige utgiftene. Det vil blant annet si at kostnadsbesparende reformer skal gjennomføres, ikke treneres. Vi kan ikke lenger leve utenfor resten av verden.

Avviser virkeligheten

Problemet, slik Lier-Hansen ser det, er at norske politikere – og Norges Bank-sjefen – går motstrøms i forhold til resten av vår verden.
– De tror at vi kan holde på her oppe, helt uten å ta hensyn til det som skjer der ute i virkeligheten. Vi MÅ få ned de offentlige utgiftene. Når vi pumper opp offentlige utgifter, risikerer vi at konkurranseutsatt industri taper konkurransekraft. Dermed øker faren for økt ledighet. Det siste vi trenger nå, er impulser som svekker private bedrifter og styrker offentlig sektor.

- Godt rustet

Regjeringen har imidlertid en annen vurdering. De mener at de har et bdusjett som ruster Norge for fremtiden.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil