nnlogo-emb

SAMFUNN   SAMFERDSEL

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   SAMFERDSEL

Så mye koster Hurtigruten skattebetalerne

2020 blir det siste året Hurtigruten trafikkerer Kystruten alene.

bilde

Staten betaler mer for drift av kystruten enn for innenlandske flyruter. Foto: Hurtigruten

Regjeringen har satt av 856,1 millioner kroner til drift av kystruten i 2020. Til sammenligning betaler Staten 718 millioner for kjøp av innenlandske flyruter.

Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for folk som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes.

Fra 1. januar 2021 må Hurtigruten dele transportoppdraget med Havila Holding.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil