nnlogo-emb

SAMFUNN   SIKKERHET

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   SIKKERHET

Redningshelikopterbase legges til Tromsø

Regjeringen foreslår at det opprettes en ny redningshelikopterbase i Tromsø.

bilde

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde skal snart innby til anbudskonkurransen for etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø. Foto: Regjeringen

– Vi tar sikte på at den nye redningshelikopterbasen settes i drift i løpet av 2022. Vi vil raskt sette i gang en anbudskonkurranse i forbindelse med etablering av den nye redningshelikopterbasen, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

– Med innfasingen av nye redningshelikoptre på basene i Bodø og på Banak, i tillegg til kystvakthelikoptre, vil den syvende basen i Tromsø gi en betydelig styrket helikopterkapasitet i nord, sier samfunnssikkerhetsministeren.

Stor rekkevidde

De nye redningshelikoptrene vil ha langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens Sea King-maskin. Den norske redningstjenesten vil derfor få et betydelig løft – både over hav og land. Forsvarets Bell 412-helikopter står i dag på Bardufoss med én times beredskap for politiet.

For å sikre at denne beredskapen ivaretas i Nord-Norge når Bell 412-helikoptrene samles på Rygge, foreslår regjeringen å iverksette en midlertidig løsning for politiberedskapen i Nord-Norge gjennom innleie av sivil helikopterberedskap. Regjeringen foreslås å øke bevilgningen til politiet med 50 millioner kroner i 2020 til drift av den nye løsningen.

I tillegg foreslår regjeringen å overføre 11 millioner kroner fra Forsvarsdepartementets budsjett til formålet. Det foreslås at den nye redningshelikopterbasen i Tromsø også tilrettelegges for å dekke det spesielle behovet til politiet, og at dette inkluderer dagens beredskap på én time.

Tromsø best

– Tromsø peker seg ut som det klart beste alternativet for baselokalisering i Troms-området. Dette skyldes ikke minst at det er enklere å trekke på andre beredskapsressurser i området som redningsdykkere, brannberedskap ved ulykker på sjø, Alpin redningsgruppe, Norske redningshunder, politiets beredskapsgruppe og medisinsk infrastruktur. Dette er helt avgjørende i kritiske situasjoner der tid er en viktig faktor, sier samfunnssikkerhetsministeren.

HF-Dekning fra Hammerfest

Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til å etablere HF-dekning i nordlige havområder opp til Nordpolen for å ivareta Norges ansvar for redningsberedskap i området.
Dekningen skal etter planen etableres ved en base i Hammerfest og en på Svalbard.

Hovedredningssentralene og kystradio-stasjonene vil når dekningen er etablert kunne ha tovegs-talekommunikasjon med nødstedte og redningsressurser i området, noe som er avgjørende for en effektiv redningsinnsats.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil