nnlogo-emb

SAMFUNN   FORSVARET   BYGG OG ANLEGG

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   FORSVARET   BYGG OG ANLEGG

Skal bygge forsvarsbygg for 1,5 milliarder i Nordland

Regjeringen planlegger å bruke om lag 1,5 milliarder kroner på bygg og anlegg for Forsvaret i Nordland i 2020.

bilde

Slik vil Evenes flystasjon se ut når det er ferdig. Illustrasjon: Forsvarsbygg

Mesteparten av pengene vil gå til etableringen av en framskutt base for kampfly og hovedbase for maritime patruljefly på Evenes flystasjon.

Det planlegges å etablere forlegninger, messe, drivstoffanlegg og infrastruktur til luftvern. Prosjektene for beskyttelse og sikring av basen, samt oppgraderingen av infrastrukturen, vil bli videreført i 2020.

Det er også planlagt å benytte store midler til prosjektet for etablering av fasiliteter for maritime patruljefly. Det skal legges frem et nytt prosjekt for et bygg for sykestue, velferd og idrett på Evenes flystasjon for beslutning i Stortinget litt senere.

Andøya

Nødvendige tiltak for å sikre fortsatt høy operativ leveranse med maritime patruljefly fra Andøya er iverksatt. F-16 videreføres som kampflysystem, og helt nødvendige oppgraderinger blir foretatt i tråd med overgangsløpet mellom gamle og nye kampfly. Utfasingen av F-16 vil være balansert opp mot innfasingen av F-35. Kampflyberedskap (QRA) vil bli utført fra Bodø med F-16 ut dennes levetid.

Space Centre

Regjeringen har bestemt seg for å gi 72,6 mill. kroner til egenkapital til Space Norway AS i 2020 for å realisere et prosjekt basert på to satellitter som skal gi bredbåndsdekning i hele Arktis.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil