nnlogo-emb

SAMFUNN   BOLIGER   EIENDOM

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   BOLIGER   EIENDOM

Boligprisene faller i Tromsø

Boligprisene i Tromsø falt med 1,7 prosent i september. Korrigert for sesongjusteringer falt de med 0,2 prosent.

bilde

Prisutviklingen i Tromsø i september fulgte landsgjennomsnittet. Foto: Harry Jaschhof

Det viser statistikken fra Eiendom Norge.

Statistikerne korrigerer for sesongvariasjoner fordi prisutviklingen normalt er forskjellig på ulike tider av året. Prisutviklingen er normalt sterkere førte halvår enn andre halvår. Tromsøs prisutvikling på minus 0,2 er derfor bare svakt dårligere enn det som er normalt.

Midt på treet

Til sammenligning økte sesongjusterte priser i Oslo og Bergen med henholdsvis 0,7 og 0,1 prosent. I Trondheim og Stavanger falt de med 0,3 og 0,5 prosent. Utviklingen i Tromsø er med andre ord midt på treet. Også på landsbasis er prisutviklingen 0,2 prosent.

De siste 12 månedene har den nominelle boligprisen i Tromsø økt med 3,5 prosent. Blant de største byene er det bare Oslo som har hatt en sterkere prisvekst.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil