nnlogo-emb

OLJE OG GASS

Nordnorsk Næring

OLJE OG GASS

Norge er forlokkende for oljeselskapene

Mens motstandere av olje- og gass nærmest har monopol i norsk rikspresse fortsetter big business uanfektet i oljesektoren.

bilde

Oljedirektoratets kart over tildeling i forhåndsdefinerte områder 2019 i Norskehavet og Barentshavet. Kart: Oljedirektoratet

bilde

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg er fornøyd med interessen for norsk sokkel. Foto: Stortinget

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg fastslår at interessen for norsk sokkel er svært høy. 33 selskap søkte om utvinningstillatelse i siste konsesjonsrunde der fristen løp ut 27. august.
– Å påvise mer av våre ressurser gjennom leting er avgjørende for norske arbeidsplasser og fremtidig verdiskaping, og for finansieringen av hele velferdssamfunnet vårt, hevder Freiberg.

Mangfold av selskap

Tildeling i såkalte forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel, og omfatter store deler av de tilgjengelige leteområdene.

De selskap som har søkt utgjør et bredt mangfold – fra de store internasjonale oljeselskapene til de mellomstore selskapene og de mindre leteselskapene. Både antallet selskaper som søkte og det totale antallet søknader er ifølge olje- og energiministeren høyt, og sammenlignbart med de siste års store konsesjonsrunder.

Området er utvidet

– Også i år har vi foretatt en betydelig utvidelse av TFO-området basert på faglige vurderinger. Den høye interessen viser tydelig at norsk sokkel er konkurransedyktig, og at petroleumspolitikken vår fungerer, fortsetter Freiberg.

TFO-området utvides etter hvert som den geologiske kunnskapen i områder på norsk sokkel økes. Det forhåndsdefinerte området ble betydelig utvidet både i Norskehavet og i Barentshavet i forbindelse med denne konsesjonsrunden.
– Det er kommet inn interessante søknader både i det nylige utvidede området og i de øvrige delene av TFO-området i årets konsesjonsrunde, sier Freiberg.

Avgjørelse over nyttår

Myndighetene tar sikte på å offentliggjøre hvilke selskap som får tilbud om andeler i TFO 2019 på nyåret 2020.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil