nnlogo-emb

ØKONOMI   SAMFUNN   POLITIKK   SAMFERDSEL

Nordnorsk Næring

ØKONOMI   SAMFUNN   POLITIKK   SAMFERDSEL

Statsbudsjettet:

Dette får Troms og Finnmark i veipenger i 2020

Regjeringen gir over 620 millioner til veibygging i Troms og Finnmark. Her er veistrekningene som får penger.

bilde

Ny bru over Tanaelva er ett av veiprosjektene. Regjeringen gir over 620 millioner til veibygging i Troms og Finnmark. Det er mye mindre enn Nordland, som får 1,5 milliarder. Foto: Jørn Tomter

E6 Tana bru, Tana kommune

Det er satt av 100 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av en ny bru over Tanaelva, samt utbygging av tilgrensende veinett, inkludert gang- og sykkelveier. Anleggsarbeidene startet i desember 2016. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i august 2020.

E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune

Det er satt av 380 millioner kroner til videreføring av utbyggingen. Prosjektet omfatter bygging av ny vei og tunnel. Den nye veien erstatter dagens tunnel som er smal, lav og ikketilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Det legges til rette for gang- og sykkeltrafikk inn mot tunnelen på begge sider og gjennom tunnelen hvor kjøretøyer blir fysisk adskilt fra gående og syklende med rekkverk. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2021.

E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Troms og Finnmark og Nordland

Til å dekke Statens vegvesens kostnader til forberedende arbeider utenom OPS-kontrakten er det satt av 120 millioner kroner. Prosjektet er forutsatt gjennomført som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien gjennom årlige utbetalinger. Det skal bygges til sammen 82 km veg. I tillegg til strekningen Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt på E10 omfatter prosjektet en kort strekning av rv. 83 fra E10 i retning Harstad og utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn vil bli kortet inn med om lag 30 km.

E8 Sørbotn – Laukslett , Tromsø kommune

Det er satt av 20 millioner kroner til forberedende arbeider for E8 Sørbotn – Laukslett. Det skal utarbeides reguleringsplan for vestre trasé. I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale skal prosjektet finansieres uten bompenger.

Penger til små pro­sjekter

Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende, og setter blant annet av midler til:

trafikksikkerhetstiltak på E45 mellom Salkobekken og Øvre Alta og på rv.94 ved Storsvingen, Alta og Hammerfest kommuner

utbedring av rv.92 mellom Riksgrensen og krysset med E6 ved Neiden, Sør-Varanger kommune

utbygging av strekningen Kanebogen – Byskillet på rv. 83 og tunnel mellom Seljestad og Sama. Gjennomføres som en del av Vegpakke Harstad, Harstad kommune

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil