nnlogo-emb

ØKONOMI   SAMFUNN   POLITIKK   SAMFERDSEL

Nordnorsk Næring

ØKONOMI   SAMFUNN   POLITIKK   SAMFERDSEL

Statsbudsjettet:

Regjeringen gir penger til veier i Nordland i 2020

1,5 milliarder til Nordland. Her er veiprosjektene.

bilde

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) gir 1,5 milliarder kroner til vei i Nordland. Foto: Regjeringen/Olav Heggø

E6 Helgeland sør, Grane og Vefsn kommuner

975 millioner kroner i statlige midler til hele strekningen Det forutsettes at det kommer 20 millioner fra bompenger.

Det skal bygges 80 kilometer vei fordelt på to delprosjekter. Et av delprosjektene er en veiutviklingskontrakt, der entreprenøren bygger veien og deretter drifter og vedlikeholder i opptil 15 år. Arbeidet består i blant annet utviding av veibredden, utretting av svinger og styrking av bæreevne. Veien skal etter planen åpnes i oktober 2020, mot tidligere forutsatt i 2021.

Det andre delprosjektet er Kapskarmo – Brattåsen – Lien. På strekningen Kapskarmo – Brattåsen – Svenningelv bru startet arbeidene i 2018, og strekningen ventes åpnet sommeren 2020. I tillegg omfatter prosjektet E6 i ny trasé vest for tettstedene Trofors og Grane over en strekning på 22 kilometer. I arbeidet med strekningen videre fra Svenningelv bru til Lien legges det opp til at reguleringsplanen blir godkjent i løpet av 2019.

E6 Helgeland nord, Rana kommune

206 millioner kroner i statlige midler til restarbeider og sluttoppgjør. Det er lagt til grunn at 1 million kroner kommer fra bompengeselskapet. Dette gjelder ikke delstrekningen Krokstrand – Bolna. De første delstrekningene ble åpnet for trafikk i juli 2017. De siste delstrekningene, inkludert Krokstrand-Bolna, åpnes for trafikk i november 2019.

E6 Hålogalandsbrua, inkludert rassikring E10 Trældal-Leirvik, Narvik kommune

70 millioner kroner til ombygging av eksisterende vei og sluttoppgjør. I tillegg er det lagt til grunn at 3 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. I tillegg til Hålogalandsbrua er også rassikring av 1,5 kilometer av E10 på strekningen Trældal – Leirvik en del av prosjektet. Skredsikringsprosjektet åpnet for trafikk i september 2015, og Hålogalandsbrua ble åpnet for trafikk i desember 2018.

E6 Ballangen sentrum, Narvik kommune

Regjeringen setter av statlige midler til å starte opp omleggingen av E6 ved Ballangen sentrum.

E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Troms og Finnmark og Nordland 

120 millioner til forberedende arbeider utenom OPS-kontrakten. Prosjektet er forutsatt gjennomført som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien med årlige utbetalinger fra staten. Det skal bygges til sammen 82 km veg. I tillegg til strekningen Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt på E10 omfatter prosjektet en kort strekning av rv. 83 fra E10 i retning Harstad og utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn vil bli kortet inn med om lag 30 km.

Rv. 77 Tjernfjellet, Saltdal kommune

Regjeringen setter av 35 millioner kroner til restarbeider og sluttoppgjør. Det er bygget en ny tunnel forbi en smalt og uoversiktlig strekning med tidvis mange utfordringer vinterstid. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2019.

Rv. 80 Hunstadmoen – Thallekrysset, Bodø kommune

Regjeringen setter av 80 millioner kroner til restarbeider. I tillegg er det lagt til grunn at 35 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Bypakke Bodø. Det er bygget toløpstunnel og firefelts vei. Veien ble åpnet i april 2019.

Mindre prosjekter som får støtte

Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende, og setter blant annet av midler til:

omlegging av E6 gjennom Ballangen sentrum, Narvik kommune

bygging av kontrollstasjon ved Øyjord på E6, Narvik kommune

oppgradering av Illhøllia tunnel på E6 i Dunderlandsdalen, Rana kommune

enkelte tiltak for å bedre sikkerhet på en rekke tunneler på strekningen Megården-Mørsvikbotn på E6, Sørfold kommune

å bygge undergang på rv. 80 ved Hunstadsentret, Bodø kommune Planlegging

kommunedelplan for E10 Fiskebøl–Nappstraumen–Å, Vågan, Moskenes, Vestvågøy og Flakstad kommuner

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil