nnlogo-emb

SAMFUNN   FISKE   MILJØ

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   FISKE   MILJØ

Dette skader havbunnen mest

Trålfiske er den enkeltfaktoren som gir størst belastning på sårbar havbunn i nord, viser en undersøkelse gjort for Nordisk Ministerråd.

bilde

Sårbar havbunn er kartlagt, men forskerne vil fortsatt ha informasjon fra fiskerne. Vi ser her forsideomslaget på forskningsrapporten. Foto: Havforskningsinstituttet

Havforsker Lene Buhl-Mortensen ved Havforskningsinstituttet fastslår på hjemmesiden til Havforskningsinstituttet at fiske med bunntrål er den aktiviteten som påvirker disse områdene mest.

Havforskningsinstuttet har ledet prosjektet for kartlegging av sårbare økosystemer og fiskeriaktivitet i Norskehavet, den norske delen av Barentshavet, Grønlandshavet og Islandshavet. Forskningsinstitutt fra Island og Færøyene har også vært med i prosjektet.

Høy aktivitet

Buhl-Mortensen forteller at det drives trålfiske på mellom 40 og 50 prosent av sårbare arealer grunnere enn 1000 meter. På rundt 30 prosent av arealet er det høy trålaktivitet.

Forskerne har gjort over 45 000 observasjoner. De mener at de med det har kunnet undersøke i hvor stor grad menneskelig aktivitet foregår i områder med sårbare naturtyper på havbunnen.

Skades lett

Generelt sett er høyreiste og langlivede bunndyr som koraller, svamp og sjøfjær mer sårbare enn andre, og de skades lettere av bunntrål enn andre arter.

Buhl-Mortensen fastslår at det fremdeles er store områder de ikke har data fra. Derfor vil de fortsatt ha informasjonen om koraller og andre sårbare bunndyr fra bifangst i trålfiske.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil