nnlogo-emb

SAMFUNN   ENERGI

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   ENERGI

Vi fester for lenge

Den løsslupne karbonfesten vil pågå for lenge til at vi klarer å stoppe oppvarmingen på 1,5 grader Celsius.

bilde

Denne illustrasjonen fra rapporten viser forventet endring i energimiksen. Det grønne feltet viser andelen til ikke-fossile energikilder. Den går fra dagens 19 prosent til 44 prosent i 2050. Fjelltoppene i bildet viser når de ulike fossile energikildene når sine topper. Vi ser at olje når toppen i 2022. Kilde: DNV GLs rapport Energy Transition Outlook 2019

Det er ikke noen miljøorganisasjon som påstår dette. Konklusjonen kommer fra ingen ringere enn DNV GL, som blant annet tidligere Veritas er en del av.

I rapporten Energy Transitions Outlook 2019 skriver de at globale utslipp vil nå en topp i 2025, men at alternative energiløsninger tas i bruk for sakte og vi bruker mer karbon enn vi kan tillate oss for å holde opphetingen under 1,5 grader.

Mye mer elektrisitet

Ifølge rapporten vil andelen elektrisitet i energimiksen mer enn dobles fra dagens nivå til 40 prosent i 2050. To tredjedeler av elektrisiteten vil da komme fra vind og sol. Likevel konkluderer rapporten med at de forventede utslippene de neste tiårene vil gi en oppvarming på rundt 2,5 grader ved slutten av århundret.

Politikerne må på banen

DNV GL fastslår av verden har de teknologiene som trengs for å forhindre en slik fremtid, men at det kreves en storstilt tverrpolitisk satsing for å få utnyttet teknologien. Det som må til er ifølge rapporten mer energieffektivitet, mer fornybar energi, samt karbonfangst og lagring i industriell skala.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil