nnlogo-emb

TRANSPORT   MARITIM NÆRING   SAMFUNN   MILJØ

Nordnorsk Næring

TRANSPORT   MARITIM NÆRING   SAMFUNN   MILJØ

Ny renseteknologi på nordnorske skip

Nye bestemmelser har fått fart på rederienes investeringer i ny renseteknologi.

bilde

Nordnorske skip med installert skrubber. Kilde Menon Economics 2019

Fra 1. januar 2020 skal CO2-utslippene fra transportskip være maksimum 0,5 prosent. Det ha fått mange skipseiere til å investere i skrubbere, som renser svovelutslippene.

Ifølge Menon-rapporten Grønn maritim har nordnorsk-kontrollerte skip installert skrubbere for drøye seks milliarder kroner siden 2009, men det er først fra 2018 det virkelig tok av her i landsdelen. Se grafen.

I 2019 vil investeringen i skrubbere antakelig kommer opp i 100 millioner kroner.

Rapporten viser at det nesten bare er deep sea- og short sea-fartøy som har installert skrubbere. 90 prosent er fraktefartøy.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil