nnlogo-emb

SAMFUNN

Nordnorsk Næring

SAMFUNN

Kommisjonsforslag:

Tingrettene i Nord-Norge legges i disse kommunene

Domstolkommisjonen anbefaler at antall tingretter reduseres fra 60 til 22. Her er foreslått struktur for Nord-Norge.

bilde

Kommisjonsleder Yngve Svendsen (t.h.) gir justisminister Jøran Kallmyr (Frp) domstolsutvalgets forslag til reduksjon av antall tingretter. Regjeringen har naturlig nok ikke tatt stilling til forslaget siden den nettopp har fått det. Foto: Justisdepartementet

For å redusere reiseavstanden til tingretten, vil domstolen at det skal være 30 rettssteder selv om antall tingretter blir 22. Antall jordskifteretter skal reduseres fra 34 til 13. De skal være samlokalisert med tingrettene på 20 rettssteder. Domstolkommisjonen anbefaler å opprettholde dagens seks lagmannsretter og lokalisering av disse.
Hensikten med å endre strukturen skal være å øke kvaliteten i domstolene ved å gi dommerne større miljøer.

Av kommisjonens 16 medlemmer er én fra Nord-Norge. Det er lagdommer Nils Asbjørn Engstad, Tromsø.
Slik ser kommisjonen for seg at virkningen blir i Nord-Norge:

Indre Finnmark

Indre Finnmark tingrett videreføres som en egen domstol. Er lokalisert i Tana.

Ytre Finnmark tingrett

Sammenslåing av Øst-Finnmark tingrett, Hammerfest tingrett og Alta tingrett. Skal være lokalisert i Alta og Vadsø.

Rettskrets (kommuner): Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest/ Hámmerfeasta, Hasvik, Kvænangen, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nordkapp, Vadsø, Vardø.

Innbyggertall i rettskretsen: 2020: 53 970 / 35 794 (16–66 år) 2040: 56 970 / 34 518 (16–66 år)

Troms tingrett

Sammenslåing av Nord-Troms tingrett og Senja tingrett. Skal være lokalisert i Tromsø.

Rettskrets (kommuner): Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gáivuotna/Kåfjord/ Kaivuono, Karlsøy, Lyngen, Målselv, Nordreisa/ Ráisa/Raisin, Senja, Skjervøy, Storfjord/ Omasvuotna/Omasvuono, Sørreisa, Tromsø.

Innbyggertall i rettskretsen: 2020: 130 194 / 87 218 (16–66 år) 2040: 137 465 / 83 803 (16–66 år)

Midtre Hålogaland tingrett

Sammenslåing av Trondenes tingrett, Ofoten tingrett og Vesterålen tingrett. Skal være lokalisert i Harstad.

Rettskrets (kommuner): Andøy, Bø (Nordland), Evenes, Gratangen, Hadsel, Harstad/Hárstták, Ibestad, Kvæfjord, Loabák/Lavangen, Lødingen, Narvik, Salangen, Sortland/Suortá, Tjeldsund/Dielddanuorri, Øksnes.

Innbyggertall i rettskretsen: 2020: 96 252 / 60 091 (16–66 år) 2040: 98 462 / 55 760 (16–66 år)

Salten tingrett

Sammenslåing av Salten tingrett og Lofoten tingrett. Skal være lokalisert i Bodø og Svolvær.

Rettskrets (kommuner): Beiarn, Bodø, Fauske/Fuossko, Flakstad, Gildeskål, Hamarøy/Hábmer, Meløy, Moskenes, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Vestvågøy, Værøy, Vågan.

Innbyggertall i rettskretsen: 2020: 105 708 / 69 082 (16–66 år) 2040: 112 508 / 67 083 (16–66 år).

Helgeland tingrett

Sammenslåing av Rana tingrett, Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett. Skal være lokalisert i Mo i Rana.

Rettskrets (kommuner): Alstahaug, Aarborte/Hattfjelldal, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hemnes, Herøy (Nordland), Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega, Vevelstad.

Innbyggertall i rettskretsen: 2020: 78 892 / 50 304 (16–66 år) 2040: 81 286 / 46 836 (16–66 år)

Domstolene

I tillegg til Høyesterett er det i dag 6 lagmannsretter, 60 tingretter og 34 jordskifteretter i Norge som har til sammen 95 rettssteder spredt i landet.

Mer enn halvparten av tingrettene har tre eller færre embetsdommere, og nesten halvparten av jordskifterettene har ett eller to dømmende årsverk. Nærmere hundre selvstendige domstoler som i svært begrenset grad trekker på hverandres kompetanse, kapasitet og ledelse, utgjør et svakt fundament for å møte fremtiden.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil