nnlogo-emb

SAMFUNN   ENERGI

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   ENERGI

Tromsø skal få sommervarme om vinteren

Kvitebjørn Varme har tatt et stort skritt nærmere målet om å forsyne hele Tromsøya med fjernvarme.

bilde

Snart kan enda flere innbyggere på Tromsøya få fjernvarme fra Kvitebjørn Varmes anlegg på Skattøra Foto: Kvitebjørn Varme.

Kvitebjørn Varme skal 300 meter dype brønner som injiserer varmt vann når fjernvarmeselskapet har produksjonsoverskudd. I kalde perioder snus vannstrømmen gjennom fjellet og brønnene benyttes da til uttak av varme.

Til dette får selskapet 91 millioner kroner i støtte.

Varmelagring

bilde

- Fjernvarme spiller en sentral rolle som effektavlaster, men potensialet er enda større om bransjen våger å tenke nytt, sier Gunnel Fottland i Enova.

Produksjonen av varmen hos Kvitebjørn Varme skjer, som hos de fleste andre fjernvarmeprodusenter gjennom avfallsforbrenning der spillvarmen fra avfallsdestruksjonen gjenvinnes. Mens det er stort behov etter varme i vinterhalvåret, er etterspørselen mindre i sommerhalvåret. Likevel brennes det omtrent like mye avfall året rundt. Det betyr at mye varme går til spille og at avfallsressursene i praksis ikke blir fullt utnyttet.

Fremmer innovasjon

Utbyggingen vil øke energiproduksjonen med 83,5 GWh og erstatte i alt 59,4 MW elkraft med fjernvarme. Utbyggingen gjør det også mulig å forsyne Hamnaområdet nordvest på Tromsøya. Det er uten slik infrastruktur i dag, med fjernvarme. Mens selve varmeproduksjonen vil skje på Skattøra vil sesonglageret ligge på Strandkanten. Akkumulatortanker og rørnettet skal også benyttes for å lagre varme. Sammen med et innovativt 8-tallsformet nett bidrar disse løsningene til en svært høy ressursutnyttelse.
- Fjernvarmen spiller allerede en sentral rolle som effektavlaster, men potensialet er enda større om bransjen våger å tenke nytt, sier markedssjef for energisystem Gunnel Fottland i Enova.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil