nnlogo-emb

POLITIKK   HAVBRUK

Nordnorsk Næring

POLITIKK   HAVBRUK

Nord-Norge kan få flere utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet sluttbehandler åtte oppdrettsselskapers søknader om utviklingstillatelser. Det gjør de med sikte på tildeling. De åtter er:

bilde

Se her hvem som har fått utviklingstillatelser:

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil