nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   HAVBRUK

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   HAVBRUK

Ringvirkninger av havbruket

Teknologi- og serviceleverandørenes leveranser til havbruksnæringen i Norge bidrar med 18,6 milliarder kroner til bruttonasjonalproduktet, BNP.

bilde

Biomars fabrikk på Myre. Foto: Biomar

Det viser en analyse Sintef har gjort av ringvirkningene havbruksnæringen har for teknologi- og serviceleverandørene sine. Det er 2015-tall som er benyttet i analysen.

Av den totale verdiskapingen utgjorde fôrleverandørene til den havbruksbaserte verdikjeden ca. 2,7 milliarder kroner. Det tilsvarer 15 % av den totale verdiskapingen til teknologi- og serviceleverandører til den den samme verdikjeden.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil