nnlogo-emb

SAMFUNN   TEKNOLOGI

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   TEKNOLOGI

Digitalt klasseskille i Nord-Norge

Norge er ikke samlet til ett rike når det gjelder digitalt bredbånd. Derfor er ordfører Carl Einar Isachsen i Lurøy i Nordland glad for siste vedtak i fylkesrådet.

bilde

Ordfører Carl Einar Isachsen i Lurøy er glad for at fylkesråd Ingelin Noresjø har skaffet ham penger til bredbånd. Foto: bakgrunnsbilde av Simon Fossheim.

- Nordland har fortsatt en del kommuner som har svært dårlig bredbåndstilbud. Hovedmålsettingen for prioritering av utbyggingsprosjekter for bredbånd må være å sørge for at det digitale klasseskillet mellom sentrum og periferi blir mindre, sier fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø.

Glad

Det er Lurøy-ordfører Isachsen glad for. Han lar seg sitere som «veldig fornøyd « i nyhetsbrevet til Nordland fylkeskommune, nfk.no.

Isachsen sier at Lurøy nå er i posisjon til å sette sin digitale plan ut på anbud. Planen omfatter en større del av kommunen som i dag ikke kan tilbys bredbånd/fiber.

Stor betydning

- Det er av stor betydning for distriktskommuner som Lurøy at stat/ fylkeskommune bidrar til å realisere en landsomfattende bredbåndsdekning. Høyhastighets bredbånd er en grunnleggende forutsetning for bosetning og samfunnsbygging, sier han til nfk.no.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil