nnlogo-emb

SAMFUNN   ØKONOMI

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   ØKONOMI

Dette kan påvirke levestandarden din

Tidligere i september satte Norges Bank opp styringsrenten. Dette vendte flere økonomer tommelen ned for på grunn av de farer som truer. Følgende kan påvirke levestandarden din.

bilde

Hovedstyret i Norges Bank la ikke lagt avgjørende vekt på negative følger som følge av handelskrig og Brexit da de konkluderte med at levestandarden vil fortsette å øke i Norge. Foto: Norges Bank

Sentralbanken satte opp renten fordi den vurderte de positive faktorene som tyngre enn de negative når det gjelder hvilken vei norsk økonomi, og dermed levestandarden til nordmenn flest, vil gå.

Lønn, rente og prisvekst

Renten er viktig for folks økonomi. Den vil ifølge Norges Bank gå opp. Det er bra for alle som er netto sparere og negativt for alle som har høy gjeld.

Sentralbanken mener imidlertid at lønnsveksten vil være høyere enn renteøkningen slik at folk flest får mer å rutte med.

Pensjonistforbundet poengterer at Folketrygdens pensjon bli underregulert, slik at pensjonister ikke vil holde tritt med lønnsmottakere. Dette er politisk bestemt.

Prisvekst og kronens verdi

Prisveksten er nær 2 prosent. Norges Bank regner med at den blir høyere til neste år. Én grunn til det er at lønnsveksten har økt. Høyere lønninger gir høyere kostnader for bedriftene. Det kan gjøre at de setter opp prisene. Sentralbanken venter også at prisene på det vi kjøper fra utlandet, vil bli høyere. Det er fordi kursen på norske kroner er blitt svakere. Banken regner med at kronen vil holde seg ganske svak fremover, men at den styrker seg litt, og at prisveksten på import vil gå ned.

Handelskonflikter

De siste årene har det vært god vekst i mange av landene Norge handler med. Det har smittet over på norsk økonomi. Økt aktivitet ute gjør at norske bedrifter får solgt flere varer og tjenester til utlandet.

Nå har veksten ute bremset, og rentene har falt i mange land. Norges Bank tror veksten vil avta videre fremover, men er usikker på hvor brå oppbremsingen blir. Handelskonflikten mellom USA og Kina har spisset seg til, og det er stor usikkerhet rundt Storbritannias utmelding fra EU.

Norges Bank medgir at det derfor er en risiko for at det går dårligere enn de venter i landene norsk næringsliv handler med. Det er en av grunnene til at banken ser for seg en mindre renteoppgang enn den regnet med i juni. Likevel fikk banken kritikk av flere økonomer da den satte opp renten med 0,25 prosent tidligere i september. De mener at sentralbanken legger for mye vekt på innenlandske faktorer og undervurderer de negativene følgene av handelskonflikter og Brexit.

Begrunnelsen banken hadde for å sette opp renten kan du se her:

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil