nnlogo-emb

POLITIKK   HAVBRUK

Nordnorsk Næring

POLITIKK   HAVBRUK

Utviklingstillatelser:

Alle har fått dommen

Fiskeridirektoratet fikk inn 104 søknader om utviklingstillatelser for fiskeoppdretterne. Alle søknader er nå behandlet.

bilde

Havfarm-prosjektene til Inge Berg og hans Nordlaks har fått flest utviklingstillatelser av Fiskeridirektoratet. Foto: Nordlaks

11 prosjekter har fått tillatelser. Åtte behandles videre med sikte på tildeling.

Rundt ti personer har ifølge sjefen for direktoratets tildelingsseksjon, Anne B. Osland, jobbet fulltid med ordningen. Jurister, ingeniører, økonomer og biologer har vært involvert i en tverrfaglig vurdering av søkerne.

Stor variasjon

De prosjekt som har fått tilsagn varier fra store installasjoner med sterk eksponering for vær og vind til helt eller delvis lukkede anlegg og nedsenkbare anlegg
– Det er en god blanding av større og mindre prosjekter, og en fordeling av børsnoterte selskap, mellomstore og til dels familieeide aktører og noen nye små gründerselskaper uten akvakulturtillatelser fra før. Alle med fellesnevneren at de har som mål å løse noen av næringens miljø- og arealutfordringer og at de oppfyller de sentrale kriteriene om betydelig innovasjon og betydelige investeringer, sier sjefen for Osland i en artikkel på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

Tillatelsene

bilde

Utviklingstillatelser er en midlertidig tillatelse til å oppdrette fisk. Den er blitt tildelt prosjekter med betydelig innovasjon og store investeringer med mål om å utvikle teknologi som kan bidra til å løse miljø- og arealproblemer i oppdrettsnæringen.

Tillatelsene konverteres til ordinære tillatelser dersom prosjektene holder hva de lover.

68 tillatelser med til sammen 50.770 tonn biomasse er gitt. 5 av de 11 prosjektene som har fått tillatelse er fra Nord-Norge. Det samme er to av de som behandles videre med sikte på tildeling.

Størst uttelling

Inge Berg og hans selskap Nordlaks med sete i Stokmarknes i Nordland har fått størst uttelling. Selskapet har fått 21 tillatelser på til sammen 16.380 tonn biomasse. Men det satt langt inne.

Selskapet søkte om 39 tillatelser til sitt Havfarm-prosjekt. Det fikk 10. Berg truet med utflagging. I neste omgang fikk de 13 til bygging og drift av én havfarm.
I tillegg fikk det 8 til utvikling av Havfarm 2. Direktoratet kom frem til at de to Havfarm-prosjektene var to ulike prosjekt.

I siste klagerunde oppga Nordlaks investeringene til Havfarm 1 til 950 millioner kroner. I Havfarm 2 skulle det investeres 1115 millioner, mens det skulle bruke 825 millioner på et Havfarm 3-prosjekt.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil