nnlogo-emb

SAMFUNN   ØKONOMI

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   ØKONOMI

Derfor hever Norges Bank renten

Norges Bank hevet torsdag styringsrenten fra 1,25 til 1,50 %. Her er begrunnelsen.

bilde

Sentralbanksjef Øystein Olsen regner med at styringsrenten mest sannsynlig vil bli værende på dette nivået den nærmeste tiden. Foto: Norges Bank

Dette taler for økt rente:

Prisveksten i Norge er nå ganske nær den veksten Norges Bank mener den skal ha.

Det er god vekst i norsk økonomi.

Utnyttelsen av det næringslivet har av produksjonskapasitet er noe over et normalt nivå.

En høyere rente kan dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt.

Dette taler mot økt rente:

Rentenivået i utlandet er svært lavt og det er betydelig usikkerhet om vekstutsiktene internasjonalt.

Sentralbanksjef Øystein Olsen regner med at styringsrenten mest sannsynlig vil bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, slik han vurderer utsiktene og risikobildet.

Renteøkningen kunne ha vært større, men blant annet lavere inflasjon og et litt mindre stramt arbeidsmarked her hjemme enn tidligere er en del av vurderingene som gjorde at banken landet på nettopp 0,25 prosent opp.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil