nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   ØKONOMI   FISKERI

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   ØKONOMI   FISKERI

Landets fiskeflåte:

De store forsyner seg mest

77 prosent av fiskefartøyene i 2018 var 11 meter eller mindre, men de sto bare for 5,0 prosent av fangsten, målt i tonn.

bilde

Målt i kvantum fisk teller de små fiskebåtene lite, men deres fangst er mer verd per kilo enn de store båtenes fangst. Her ser vi båter til kai i Stamsund i Lofoten. Foto: Live Lofoten

5 prosent av fartøyene var 28 meter eller lengre. De sto for 84 prosent av fangsten.
Flere detaljer er vist i grafene.

bilde

bilde

Når det kommer til lønnsomhet er det imidlertid den minste fartøygruppen som stikker av med seieren. Fartøygruppen under 11 meter står for 30 prosent av verdien per tonn, mens den største gruppen bare står for 10 prosent. Se grafen Verdi per tonn.

Gode år

Fiske har vært lønnsomt i mange år selv om lønnsomheten varierer fra år til år. De siste årene har vært ekstatiske, særlig for torsketrålerne, som i 2017 oppnådde en forrentning av totalkapitalen på nærmere 16 prosent, ifølge tall fra Fiskeridirektoratet.

Havfiske med konvensjonelle redskap har også hatt en svært god utvikling.

Blant de mindre fartøyene utmerker konvensjonelt kystfiske seg, mens kystnot sliter mer.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil