nnlogo-emb

MILJØ   FISKERI   HAVBRUK   POLITIKK   SAMFUNN

Nordnorsk Næring

MILJØ   FISKERI   HAVBRUK   POLITIKK   SAMFUNN

Oppskrift for vekst i sjømatnæringen

For å doble verdiskapingen i 2030 og femdoble den i 2050 må følgende skje på kort sikt ifølge forskerne Bård Misund og Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger.

bilde

Her avluses laks på Helgeland, men oppdrettsnæringen må ha løst luseproblemet fullt ut for å ha en mulighet til å nå sjømatnæringens mål for økning i verdiskapingen. Foto: Øyvind A. Haram/Sjømat Norge

Fiskeflåten

• Elektrifisering/hybridløsninger
• Store kystfiskefartøy og havfiskefartøy må bli større og mer effektive
• Investering i noen svært store fartøy, som Aker Biomarines krillbåt
• Digitalisering/roboter i prosessering ombord

Fiskeindustrien

• Digitalisering og robotisering
• Kapasitetsoppbygging
• Nye integrerte mottakssystem (pumper, innveiing, sløying, osv.)

Havbruket

• Større settefiskanlegg med RAS
• Post-smoltproduksjon (landbasert med RAS, sjøbasert i lukkede anlegg)
• FoU investeringer (utviklingstillatelser)
• Elektrifisering av arbeidsbåter
• Utfasing av gamle brønnbåter mot større brønnbåter med flere nytteområder
• Offshore og lukkede anlegg i sjø
• Landbasert matfiskproduksjon
• Nye råvarer til fôrproduksjon
• Digitalisering og robotisering av produksjonsprosesser og overvåking.

Les også:

Dette må til på lang sikt

For å doble verdiskapingen i 2030 og femdoble den i 2050 må følgende skje på lang sikt:
• Økt bruk av ny oppdrettsteknologi som gir full kontroll av det miljømessige fotavtrykket
• Teknologi som gir mulighet for oppsamling av slam
• Femdobling av produksjon i havbruk
• Femdobling av slakterikapasitet
• 20-dobling av kapasitet for videreforedling av laks og villfisk
• Økt kapasitet for utnyttelse av restråstoff av høyere kvalitet
• Elektrifisering av båter i fiskeri og havbruk
• Mye mer av fisken blir foredlet i Norge

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil