nnlogo-emb

OLJE   GASS   INDUSTRI

Nordnorsk Næring

OLJE   GASS   INDUSTRI

Nordnorske bedrifter er med på dybderekord

Aldri har det vært produsert gass på så dypt vann som på gassfeltet Snefrid Nord. Nordnorske bedrifter har vært sentrale, ifølge Petroarctic.

bilde

Her passerer sugeanker og brønnramme fra Aker Solutions i Sandnessjøen Helgelandsbroen. Foto: Rolf Morten Nes.

Rekorden er satt på gassfeltet Snefrid Nord, like nord for polarsirkelen. Brønnrammen står på 1.309 meters dyp. 1. september startet Equinor og partnerne produksjonen fra dette feltet, det første funnet som er knyttet opp til Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet.

Nordnorske leveranser

Flere leverandører fra Nord-Norge har ifølge Petroarctic.no hatt viktige og store leveranser i dette prosjektet. Brønnrammen og sugeankeret er levert av Aker Solutions i Sandnessjøen, som også leverte brønnrammer til Aasta Hansteen. Momek i Mo i Rana har bygget og levert sammenkoblingsutstyr (PLET) til Snefrid Nord.

Store ringvirkninger

For logistikkbasene på Helgeland har oppdragene til utbyggingen av Aasta Hansteen vært en av hovedaktivitetene over mange år, sammen med oppdragene til Norne og Skarv gir dette betydelig ringvirkninger i Nordland.

Snefrid Nord

Antatt utvinnbare ressurser for Snefrid Nord er 4,4 milliarder standard kubikkmeter gass. (27,5 millioner fat oljeekvivalenter) samt noe kondensat. Dette vil forlenge platåproduksjonen fra Aasta Hansteen med bortimot et år. På platå vil Snefrid Nord produsere fire millioner kubikkmeter gass per dag.

Aasta Hansteen startet produksjonen i desember 2018. Sammen med rørledningen Polarled åpnet feltet en ny region i Norskehavet for gasseksport til Europa.  Under ett år senere knyttes første nye funn opp til feltet.

Det har kostet om lag 1,2 milliarder kroner å bygge ut Snefrid Nord.  Opprinnelig skulle feltet starte produksjonen i slutten av 2019.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil