nnlogo-emb

SAMFUNN   ARBEIDSLIV   UNDERVISNING

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   ARBEIDSLIV   UNDERVISNING

Ansatte mobbes på Nord universitet

18 prosent av de ansatte på Nord universitet sier at det har blitt mobbet eller trakassert. Én person oppgir å ha blitt utsatt for seksuelt overgrep.

bilde

Rektor Hanne Solheim Hansen har det siste året fått utviklet nye rutiner for håndtering av varsling av mobbing og trakassering. Foto: Nord universitet

- Vi tar rapporten på alvor og beklager at ansatte skal ha blitt utsatt for mobbing og trakassering, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Problemet er litt større på dette universitetet enn landsgjennomsnittet, som er 13 prosent.

Dette kommer frem i en undersøkelse der rundt 18 000 av 43 000 ansatte fra totalt 26 institusjoner i universitets- og høgskolesektoren har gitt respons. Ved Nord universitet er antall respondenter 628, noe som er 44 prosent av de spurte. Undersøkelsen pågikk i perioden 20. mai-11.juni 2019.

Seksuell trakassering

1,4 prosent av 628 ansatte på Nord universitet sier de har opplevd seksuell trakassering. Landsgjennomsnittet er på 1,6 prosent.

Undersøkelsen er presentert på hjemmesiden til universitetet. Her sier rektor Hansen at rapporten motiverer til å fortsette det arbeidet som er initiert i alle delene av organisasjonen knyttet til utvikling av arbeidsmiljøet.
- I løpet av det siste året har vi gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse ved universitetet, og resultatene av denne jobbes det nå målrettet med å følge opp, sier Hansen.

Når det gjelder den påståtte sex-trakasseringen, sier rektoren at det er totalt uakseptabelt og at slike handlinger skal meldes til politiet.

Nye rutiner

Hansen understreker at det er viktig at ansatte bruker institusjonens interne muligheter for varsling. Hun sier til Nord.no at de i løpet av det siste året har utviklet nye rutiner for håndtering av varsling, samtidig som det er satt fokus på ledernes ansvar og kompetanse til å følge opp slike saker.
​– Rutiner og informasjon er også gjort lett tilgjengelig for både ansatte og studenter på våre nettsider. Undersøkelsen viser likevel at det fortsatt er mange som ikke vet hvor de finner disse rutinene, så her har vi et forbedringspotensial, sier hun.​

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil