nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   SAMFUNN   MILJØ

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   SAMFUNN   MILJØ

På vei mot det grønne merket

Vardø, Vadsø, Båtsfjord og Nesseby starter andre fase på sin vei mot godkjenning for Merket for bærekraftig reisemål.

bilde

BÆREKRAFTIG REISEMÅL: Fugletitterskjul i havna i Vadsø, tegnet av arkitektfirmaet Biotope. Foto: Varanger Arctic Norway

Lykkes de med det, kommer de i selskap med destinasjoner som Røros og Lysefjorden (i Rogaland) og Lærdal (Sogn og Fjordane).

Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraften til et reisemål. Bærekraft i reiselivet handler i hovedsak om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill reiseliv/lokalsamfunn – og næringens økonomiske verdiskaping står sentralt.

Innovasjon Norge bidrar med finansiering og rådgivning.

bilde

BÆREKRAFTIG REISEMÅL: Båtsfjord havn: Foto: Varanger Arctic Norway

Varanger Arctic Norway

De fire kommunene på Varangerhalvøya i Finnmark og 28 bedrifter i disse kommunene har formalisert arbeidsfellesskapet gjennom plattformen Varanger Arctic Norway, som baserer seg på en avtale kommunene imellom. Visit Varanger er også med.

bilde

Prosjektleder Wenche Pedersen i Varanger Næringssenter sier at prosessen for å kvalifisere seg for Merket for bærekraftig reisemål tar to år.

Arbeidet ledes av konsulentselskapet Varanger Næringssenter. Prosjektleder Wenche Pedersen regner med at Berlevåg kommune også kommer med i samarbeidet.

Pedersen forteller at prosessen mot merket tar cirka to år. De fire kommunene startet for halvannet år siden. 44 kriterier og 104 indikatorer skal tilfredsstilles og det skal dokumenteres grundig at de har gjort den jobben som skal gjøres.
Kommunene må stille med en egenandel som sin del av finansieringen. Innovasjon Norge bidro nylig med 695.000 kroner til fase to.

Jobben som gjøres

Kommunene må ha klare bærekraftsmål i sine strategiske planer. De må blant annet jobbe med infrastruktur for transport.

Pedersen peker på at dette gjelder alt fra parkeringsplasser og sykkelstier til søppeltømming langs veien og domuligheter for tilreisende også om vinteren.
– Vi skal dessuten gjennomføre en ringvirkningsanalyse for å måle effektene arbeidet i Varanger Arctic Norway har for det lokale næringslivet. Vi skal også ha en gjesteundersøkelse og vi skal spørre lokalbefolkningen hva de mener, sier Pedersen.

bilde

BÆREKRAFTIG REISEMÅL: Turistveien ut til Hamningberg, også kalt Verdens Ende, ytterst på Varangerhalvøya er en severdighet i seg selv. Foto: Varanger Arctic Norway

Vettig bruk av natur

Hun sier at de også skal ha et kurs for guider.
– Vi må se hvordan vi formidler informasjon om området. Vi må sørge for å bruke naturen vettig samtidig som vi utvikler næring. Vi må se på hvordan vi skal utnytte kulturarven på en respektfull måte, sier Pedersen.

Hun sier at de også jobber med at enkeltbedrifter skal kunne sertifiseres som Miljøfyrtårn. Varanger Næringssenter AS ble nylig sertifisert som miljøfyrtårnbedrift.

De kommunene eller områdene som får Merket for bærekraftig reisemål kan bruke dette til å vise at de er grønne. Pedersen peker på at reiseoperatører internasjonalt mer og mer etterspør grønne reisemål.

Lofoten, Senja og Midt-Troms jobber mot samme mål.

Norske Parker

Varanger Arctic Norway er også med i Norske Parker. Her må de utarbeide en parkplan, særlig for Varanger Nasjonalpark.

Opplegget fikk i 2019 for første gang støtte over statsbudsjettet – fem millioner kroner.
– Et stort gjennomslag, sa styreleder Eivind Brenna i Norske Parker da dette ble kjent.

Det er i dag ni regioner som definerer seg som regionalparker. Varanger Arctic Norway er en av dem.

Andre er blant annet Telemarkskanalen og Nærøyfjorden Verdsarvpark i Sogn og Fjordane.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil