nnlogo-emb

SAMFUNN   LEDELSE

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   LEDELSE

Her er lederne mest og minst rettferdige

Er rettferdighet viktigst? Da skal du ikke begynne i petroleumssektoren. Begynn heller i en barnehage.

bilde

Barnehager er den virksomheten der flest mener at arbeidsgiver legger til rette for omsorgsfulle ledere. Illustrasjonsfoto: Stephen Andrews

Ingressen høres kanskje ut som en sarkastisk kommentar, men er det ikke.

I siste Ledelsesbarometer har forskerne forsøkt å finne ut hvordan ledelse praktiseres i arbeidslivet. De har blant annet spurt om i hvilken grad virksomheten legger til rette for rettferdige ledere. Her havner barnehager og olje- og gassektoren på hver sin enda av skalaen. 90 prosent av lederne i barnehager svarer at det stemmer godt eller svært godt at virksomheten legger til rette for rettferdige ledere. Bare 50 prosent i olje- og gassektoren sier det det samme.

Det er medlemmer av fagforeningen Lederne som er spurt. Gjennomsnittet for alle bransjer og sektorer er at 75 prosent mener at det legges til rette for rettferdighet.

Ledere og omsorg

70 prosent sier at det legges til rette for omsorgsfulle ledere, alle bransjer sett under ett. Også her er barnehager og olje- og gassektoren på hver sin ytterkant. 88 prosent av de barnehageledere som har svart på undersøkelsen sier at det stemmer godt/svært godt at virksomheten legger til rette for omsorgsfulle ledere. 46 prosent i olje- og gassektoren mener det samme.

Her plasserer næringsmiddelsektoren og fiske og havbruk seg sammen med olje og gass.

Vurderingsevne

Det sier seg selv at det er bra for en virksomhet at de har ledere som er best mulig i stand til å vurdere prestasjoner på en objektiv måte.
Likevel er det under halvparten – 48 prosent – som sier seg enig i at det stemmer godt/svært godt at virksomheten de jobber i legger til rette for objektiv vurdering av prestasjoner. Her ligger bygg og anlegg best an. 61 prosent av lederne her mener at det er slik. Lavest score har olje og gass, luftfart, reise, transport og arbeids- og inkluderingsbedrifter. 42 prosent av lederne har gir positivt skussmål for denne faktoren.

Store forskjeller

Det mest slående med funnene i år er ifølge forskerne at det er store forskjeller i oppfatninger mellom bransjene.

At det er lederne i olje og gass som i minst grad legger til rette for rettferdighet og omsorgsfull ledelse, forklarer forskerne med at selskapene i denne sektoren har vært gjennom en tøff periode med store nedbemanninger og kostnadskutt etter 2014.

I år opplever olje- og gassektoren ny oppgang i aktivitet og oljepris. Forskerne mener å ha registrert at den positive utviklingen er i ferd med å slå ut på oppfatningene om organisasjon og ledelse.

Les også:

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil