nnlogo-emb

POLITIKK   SAMFUNN   FISKERI

Nordnorsk Næring

POLITIKK   SAMFUNN   FISKERI

Hvis fiskerne slipper CO2-avgift

Et offentlig utvalg har foreslått å innføre CO2-avgift for fiskeflåten fra nyttår. Dette mener utvalget vil skje hvis politikerne sier nei til avgiften.

bilde

Illustrasjonsfoto: Vidar Nordli Mathisen

bilde

Norge slapp ut 52,7 millioner tonn klimagasser i 2017. Transport, oljeutvinning og industri slapp ut mest, og sto for 81 prosent av utslippene. Disse tilhører kvotepliktig sektor. Fiskeflåten er ikke i kvotepliktig sektor.
Utslippene for gruppen innenriks sjøfart og fiske utgjorde 5,7 prosent av utslippene. Beregningene for denne sektoren er basert på salgstall for petroleumsprodukter. Feilkilder er at utenlandske fartøy bunkrer i Norge og havgående, norske fiskefartøy bunkrer i utlandet. Klimautvalg for fiskeflåten tror at summen av feilkildene gjør at norske utslipp er større enn det statistikken tilsier. Kilde: SSB/Klimautvalg for fiskeflåten

Dette tror utvalget vil skje hvis fiskeflåten ikke får full kompensasjon for CO2-avgiften:

Rederiene vil fiske mesteparten av kvoten når fisken er best tilgjengelig. Da vil båtene gå færre turer enn i dag. Dette innebærer en økende grad av sesongfiske.

Fangst av fiskeslag med lav eller varierende lønnsomhet vil gå ned.

Havgående fartøy, særlig de som fisker pelagisk fisk, vil bunkre i utlandet.

Rederiene vil levere mer i utlandet og dessuten satse mer på fiske i fjerne farvann.

Det blir økt press på strukturering, altså flere kvoter på færre båter. Det vil igjen kunne føre til mindre utnyttelse av marginale fiskerier, som rekefisket og fiske etter sei og hyse i Nordsjøen.

I kystfiskeflåten er tariffavtalen slik at mannskapet bærer omtrent halvparten av drivstoffkostnadene. CO2-avgift kan redusere inntekten deres.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil