nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   ØKONOMI

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   ØKONOMI

Innovasjon Norge:

Ga mest penger til Nordland i 2018

Det er stor forskjell på hvilken næringer som får midler fra Innovasjon Norge i de tre nordlige fylkene.

bilde

Grafene viser fordeling av midlene på næringer i hver av de tre fylkene.

En gjennomgang Nordn.no har gjort av lån og tilskudd fra Innovasjon Norge i 2018 viser at de tre fylkene langt fra er et speilbilde av hverandre når det gjelder hvilke næringer som får støtte.

Nordland

I Nordland gikk 43 prosent av midlene til havbruk. Den store andelen skyldes et lån på 250 millioner kroner til oppdrettsgiganten Nordlaks.

Industri fikk som nest største mottaker 13 prosent av midlene til Nordland.

Troms

31 prosent av midlene til Troms var tilskudd. Til sammenligning var tilskuddsandelen til Nordland og Finnmark 23 prosent.

In Troms stakk fiskeflåten av med den største andelen, 36 prosent. Nest største mottaker var landbruket, som fikk 29 prosent av pengene. Havbruk kom så vidt over 1 prosent.

Finnmark

Som i Troms, var det fiskeflåten stakk av med den største andelen av Innovasjon Norge-midlene. 38 prosent gikk til denne næringen. Landbruket fikk 20 prosent.

Fylket hadde ingen mottakere av svært stort beløp. Den virksomheten som fikk mest var Liholmen Biogass i Båtsfjord, som mottok 9,95 millioner kroner i distriktrettet risikolån.

Les også:

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil