nnlogo-emb

FISKERI   NÆRINGSLIV   ØKONOMI

Nordnorsk Næring

FISKERI   NÆRINGSLIV   ØKONOMI

Slik er kostnadsstrukturen i fiskeflåten

Forskningsinstitusjonen SNF har sett på kostnadsstrukturen i fem fartøygrupper.

bilde

Ringnotflåten har større avskrivnings- og mannskapskostnader enn trålerne, men vesentlig lavere drivstoffkostnader. Her ser vi det 70 meter lange ringnotfartøyet Åkerøy, eid av Dønna Havfiske. Foto: Dønna Havfiske

De fem gruppene er konvensjonelle kystfartøy i lukket gruppe, konvensjonelle havgående fartøy (i hovedsak autoline), trålere, kystnot i lukket gruppe og ringnot. Dataene er landsdekkende for perioden 2003-2016.

bilde

Grafen Kostnader i fiskeflåten viser hvor mye større arbeidskraftskostnader konvensjonelle fartøy har enn ringnot og trål. Til gjengjeld tynger drivstoffkostnadene mye mer for ringnot og trål – særlig for trål – enn for de andre.

bilde

Utnytter drivstoffet best

Lenger frem i herværende utgave av Nordnorsk Næring er søkelyset satt på CO2-avgift for fiskeflåten. Analysen til SNF viser at det er stor forskjell på i hvilken grad de ulike fartøygruppene er i stand til å utnytte drivstoffet.

Kystnot oppnår størst fangstmengde per drivstoffkrone, men den konvensjonelle kystflåten får størst fangstverdi ut av hver drivstoffkrone. Se de to grafene som viser hvordan hver fartøygruppe utnytter drivstoffet.

bilde

Konvensjonell kyst får neste fire ganger så mye fangstverdi per drivstoffkrone som trålerne. SNF understreker at de store forskjellene i stor grad skyldes forskjeller i prisnivå på de viktigste artene fartøygruppene lander.

Kystflåten har størst drivstoffproduktivitet. SNF mener det skyldes at denne flåten i mindre grad oppsøker fisken enn den havgående flåten.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil