nnlogo-emb

ØKONOMI   POLITIKK   SAMFUNN   NÆRINGSLIV

Nordnorsk Næring

ØKONOMI   POLITIKK   SAMFUNN   NÆRINGSLIV

Innovasjon Norge:

Fordeling av penger til Nord-Norge i 2018

Nordnorske virksomheter fikk 1,34 milliarder kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge i 2018.

bilde

Omtrent en firedel av midlene (25 % - 338 millioner kroner) er tilskudd. Resten er lån.

Bodø kommune fikk det største tilskuddet som ble gitt til Nord-Norge i 2018. Kommunen fikk 3,5 millioner kroner. Den bedriften som fikk mest var Smaken av Lofoten AS, som mottok 3,5 millioner.

Utenfor landsdelen er det mange selskap som får høyere beløp i tilskudd. Dette er altså penger de får, og er ikke lån. De fem største beløpene gikk til miljøteknologi. Mottakerne var:
• Kongsberg Maritime, Buskerud (Kongsberg), 23 mill.
• Havyard Group, Møre og Romsdal, 22,5 mill.
• Dynatec Engineering, Østfold, 22 mill.
• Kongsberg Maritime, Vestfold (Horten), 20 mill.
• Havlandet Ras Pilot, Sogn og Fjordane, 15 mill.

Overrepresentert

Nord-Norge får mer av midlene enn landet ellers sett i forhold til folketallet. Vi har 9,2 prosent av befolkningen, men fikk 19 prosent av midlene fra Innovasjon Norge i 2018. I 2017 fikk Nord-Norge 17 prosent.

Nord-Norge er overrepresentert både når det gjelde lån og tilskudd, men mest når det gjelder lån.

bilde

Kommentar: Svalbard fikk 0,4 prosent av midlene.

Fylkesfordelingen

54 prosent av midlene fra Innovasjon Norge til Nord-Norge havnet i Norland i 2018.

27 prosent dikk til Troms, mens Finnmark fikk 19 prosent.

Fylket hadde ingen mottakere av svært stort beløp. Den virksomheten som fikk mest var Liholmen Biogass i Båtsfjord, som mottok 9,95 millioner kroner i distriktrettet risikolån.

Lån og tilskudd, fylkesvis - 2018

tabell
tabell

De største lånene - 2018

tabell
tabell

De største tilskuddene - 2018

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil