nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   INDUSTRI

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   INDUSTRI

Kuldeteknisk samler troppene
– og blir PTG

Kuldeteknisk skifter navn til PTG. Deretter fusjoneres Kjøleservice Helgeland og FrioNordica inn i PTG.

bilde

Sjømatnæringen er et hovedsatsingsområde for PTG, som sier at de har tatt skrittet fra kjøl og frys til å levere perfekte temperaturer for den aktuelle varen. Her er kuldetekniker Egil Sjøholt under arbeid. Foto: Marius Fiskum

bilde

Den nye konsernsjefen i PTG, Terje Arnesen, kommer til å pendle mellom Nordmøre og Tromsø. Foto: PTG

De tre selskapene som nå blir ett selskap, har alle Nord Kapitalforvaltning som hovedeier gjennom selskapet Perfect Temperature Group. Omorganiseringen og navnebyttet vil skje i løpet av høsten.
Samtidig er det på plass en ny ledergruppe på tvers av selskapene, med Terje Arnesen som konsernsjef. Han er hentet inn fra Rapp Marine Group, som leverer vinsjeutstyr til fiskeri- og forskningsfartøyer.
– Navneskiftet og fusjonene markerer at grupperingene nå skal vokse i fellesskap, sier Arnesen.

FrioNordica-sjefen Ketil Røberg får ansvaret for markedsområdet marine og industri, det vil i stor grad si leveranser til sjømatnæringen på land og til havs. Martin Schølberg fra Kuldeteknisk får ansvar for markedsområdet kommersiell og klima.

Pendlende bergenser

Hovedkontoret vil ligge i Tromsø, men kommunikasjonsansvarlig i PTG, Øyvind Michael Olsen, sier at konsernsjefen vil alternere mellom Molde der FrioNordicas gamle hovedkontor ligger og Tromsø der Kuldeteknisks hovedkontor er. Arnesen bor i Bergen.

Vil vokse

Vi skal doble omsetningen i løpet av de neste årene, ikke minst gjennom fortsatt investering i forskning og utvikling, sier Arnesen. Han fastslår at sjømatmarkedet i Norge og internasjonalt har høyeste prioritet. Selskapet eksporterer allerede mye, men har også som mål å ha en høy servicedekning langs norskekysten.
I tillegg satser de på dagligvaremarkedet. Kjøleservice Helgeland har dette som marked, og er sterke i Helgeland. Kuldeteknisk har også en god posisjon i dagligvaremarkedet. FrioNordica har rendyrket teknologien for anvendelse på fisk nasjonalt og internasjonalt med produksjon i Norge.

Ett selskap

De store fordelene ved den nye organiseringen av selskapene er ifølge Øyvind Michael Olsen at de kan fremstå som ett selskap og tilby tjenestene på tvers.
– Vi blir sterkere med tanke på komplett produktportefølje og verdikjede, sier han.

Han beskriver PTG som en komplett leverandør av temperatur og energiløsninger.
– Noen forbinder oss med kjøl og frys, men det vi leverer er perfekte temperaturer for det aktuelle formålet eller varen. Kjøper du en torskefilet, skal den være fryst ned på best mulig måte, sier han.

Disse kontrollerer PTG

Bjørn Hesthamar og Anders Sørens Høifødt eier halvparten hver av aksjene i Nord Kapitalforvaltning, som eier PTG gjennom selskapet Perfect Temperature Group. Med seg i styret har de gamle banktopper som Bjarne Borgersen og Hans Olav Karde.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil