nnlogo-emb

FISKERI

Nordnorsk Næring

FISKERI

Den minste kystflåten i Finnmark

Finnmark-rederiene øker omsetningen kraftig, men i motsetning til rederiene med tilsvarende størrelse i Troms- og Nordland sliter eierne av de minste finnmarksbåtene med lønnsomheten.

bilde

Aluminiumsbåten Brattholmen opereres av Holmen Fiske i Hasvik i Finnmark. Rederiet økte inntektene kraftig fra 2016 til 2017. Foto: North Shipping

Den minste flåten – under 10 millioner

Den minste flåten av Finnmarks fiskebåter hadde en kjempevekst i inntektene på 43 prosent fra 2016 til 2017. Best i Nord-Norge. Dessverre holdt ikke lønnsomheten følge. De oppnådde et resultat før skatt på beskjedne fem prosent av omsetningen.

Finnmark skiller seg ut med mange tap blant rederiene i den minste klassen. Størst var tapene til snøkrabbebåten Artic Wolf, der tidligere ansatte gikk rettens vei i juli 2017 for å få utbetalt lotten de mente å ha krav på. Myndighetene tok båten i arrest, slik at den ble liggende i Havøysund. I september meldte Fiskeribladet at båten brant da den var på verkstedopphold på Havøysund Patentslip. Rederiet fikk et underskudd på 7,1 millioner kroner dette året. Gruppen av Finnmark-rederier med årsomsetning under 10 millioner hadde en inntekt på 116 millioner kroner i 2017. På bunnlinjen var det 4,2 millioner.

Lønnskostnadene til denne gruppen rederier var svakt høyere enn i Troms og Nordland. Kostnadene utgjorde 45 prosent av driftsinntektene, mens den i de to fylkene lenger sør utgjorde 42 prosent.

Flåten på mellom 10 og 50 millioner

I likhet med de minste båtene har også denne flåten en enorm inntektsvekst fra 2016 til 2017 – opp 73 prosent. Det som var 263 millioner i inntekt i 2016, vokste til 457 millioner året etter. Veksten er fordelt på de fleste av rederiene. Og båtene drev med god lønnsomhet. Resultat før skatt utgjorde 32 prosent av omsetningen. Denne delen av fiskeflåten i Finnmark hadde et jubelår i 2017.

Les også:

Fiskebåtrederier i Finnmark med under 50 mill. i årsomsetning – 2017

tabell
tabell

Når blir båten stor kyst?

soervågvaeringen

Sørvågværing, hjemmehørende i Havøysund. Foto: Fiskebåt

Nordn har tatt med fiskebåter med opp til 50 millioner kroner i årsomsetning i definisjonen mellomstore rederier. Noen vil sikkert protestere på det siden vi da får med rederier som opererer båter som er mer enn 30 meter lange og er organisert i Fiskebåt, som organiserer den havgående fiskeflåten inkludert stor kyst.
Dette gjelder blant annet Sørvågværing, se bildet. Båten er 32,64 meter og har en brutto tonnasje på 456. Rederiet Viventor AS omsatte for 49,99 millioner kroner, og er dermed med i disse tallene. Båten er hjemmehørende i Havøysund.

Vår inndeling er mer basert på størrelsen på rederienes økonomi enn på båtens størrelse, selv om dette i stor grad hører sammen, særlig der rederiet bare har en båt. Grensen på 50 millioner er satt under tvil.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil