nnlogo-emb

FISKERI

Nordnorsk Næring

FISKERI

Den minste kystflåten i Troms

Det mest iøynefallende med den minste kystfiskeflåten i Troms som i resten av Nord-Norge er den gode lønnsomheten.

bilde

Artic Pioneer og Polar Pioneer gikk med store underskudd i 2017. Foto: Fiskebat.no

Den minste flåten – under 10 millioner

Den minste kystfiskeflåten i Troms hadde en vekst på gode 37 prosent fra 2016 til 2017. Og de drev med god lønnsomhet. 29 % av omsetningen ble til overskudd før skatt. Det er samme lønnsomhet som nordlandsrederiene i samme størrelsesgruppe hadde, og langt bedre enn i Finnmark.

Flåten på mellom 10 og 50 millioner

Omsetningen til denne delen av Troms’ kystfiskeflåte økte med 24 prosent fra 2016 til 2017, men gruppen fikk samlet sett et underskudd på 12 millioner kroner – av en omsetning på 741 millioner. Det skyldes gedigne underskudd hos fem rederier. Størst tap hadde Tromsø-selskapene Polar Pioneer og Artic Pioner med henholdsvis 36 og 25 millioner kroner. De driver hvert sitt krabbefartøy med samme navn.

Per Thore Kraknes er største eier i begge selskap. I Artic Pioner har det danskeide fiskesalgsselskapet Polar Seafood Norway 40 prosent, men Krakenes har 51 %. Det danske selskapet er en del av Polar Seafood, som blant annet har fabrikker i Grønland og Danmark.

Les også:

Fiskebåtrederier i Troms med under 50 mill. i årsomsetning – 2017

tabell
tabell

Når blir båten stor kyst?

soervågvaeringen

Sørvågværing, hjemmehørende i Havøysund. Foto: Fiskebåt

Nordn har tatt med fiskebåter med opp til 50 millioner kroner i årsomsetning i definisjonen mellomstore rederier. Noen vil sikkert protestere på det siden vi da får med rederier som opererer båter som er mer enn 30 meter lange og er organisert i Fiskebåt, som organiserer den havgående fiskeflåten inkludert stor kyst.
Dette gjelder blant annet Sørvågværing, se bildet. Båten er 32,64 meter og har en brutto tonnasje på 456. Rederiet Viventor AS omsatte for 49,99 millioner kroner, og er dermed med i disse tallene. Båten er hjemmehørende i Havøysund.

Vår inndeling er mer basert på størrelsen på rederienes økonomi enn på båtens størrelse, selv om dette i stor grad hører sammen, særlig der rederiet bare har en båt. Grensen på 50 millioner er satt under tvil.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil