nnlogo-emb

SAMFUNN   LEDELSE

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   LEDELSE

Mest autoritært i olje

Det er stor forskjell mellom bransjene i hvor autoritær lederstilen blir oppfattet.

bilde

Lederstilen er mest autoritær i oljebransjen. Illustrasjonsfoto: Equinor / Roar Lindefjeld og Bo B. Randulff

Det sier ledelsesforskeren Eivind Falkum i universitetet OsloMet.

To av tre ledere og mellomledere (66 prosent) i olje- og gassektor mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Makten samles på stadig færre hender.

Minst sterk er denne trenden i barnehagene. Her er mener 31 prosent at det blir mer autoritært. Gjennomsnittet på tvers av bransjer er at nesten annethvert medlem (48 prosent) av organisasjonen Lederne mener dette.


Her blir lederne hardere

En stor andel ledere – 39 prosent – mener at arbeidsgiver legger opp til et hardere lederskap enn før.

bilde

Det bekymrer forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne at arbeidstakeres innflytelse og medbestemmelse blitt stadig mer innskrenket. Foto: Lederne

Det kommer frem i den nyeste utgaven av den årlige publikasjonen Norsk Ledelsesbarometer, som OsloMet lager for Lederne.

Trenden mot hardere lederskap er sterkest innenfor næringsmidler, fiske og havbruk, ifølge de lederne om er med i Ledelsesbarometeret.

Her sier 57 prosent at det stemmer godt/svært godt at det legges opp til hardere lederskap. På andre siden av skalaen er barnehager, IKT, elektro og energi. Her sier bare 20 prosent seg enig i at det legges opp til hardere lederskap.
– I tiåret etter finanskrisen har arbeidstakeres innflytelse og medbestemmelse blitt stadig mer innskrenket. Dette er en utvikling som bekymrer oss. Det blir en stadig tøffere og mer kontrollerende hverdag på norske arbeidsplasser over hele landet, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

Les også:

bilde
bilde

Grafen viser Prosent av Ledernes medlemmer som mener at arbeidslivet utvikler seg i en mer autoritær retning» fordelt etter bransjer. Tallene gjelder for hele landet. Kilde: Ledelsesbarometeret 2018

Grafen viser Prosent av Ledernes medlemmer som mener at arbeidslivet utvikler seg i en mer autoritær retning» fordelt etter bransjer. Tallene gjelder for hele landet. Kilde: Ledelsesbaro­meteret 2018

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil