nnlogo-emb

FISKERI

Nordnorsk Næring

FISKERI

Den minste kystflåten i Nordland

Det mest iøynefallende med den minste kystfiskeflåten i Nordland som i resten av Nord-Norge er den gode lønnsomheten.

bilde

27,4 meter lange Nordsild eies av Nordtorsk og er hjemmehørende i Engenes i Ibestad, Nordland. Rederiet seilte inn 35 millioner kroner i 2017. Det er medlem av interesseorganisasjonen Fiskebåt. Foto: Fiskebåt

Den minste flåten – under 10 millioner

Den minste kystfiskeflåten i Nordland hadde en vekst på 12 prosent fra 2016 til 2017. Til fiskeflåte å være er dette en beskjeden vekst. Til gjengjeld drev rederiene med god lønnsomhet. 29 % av omsetningen ble til overskudd før skatt. Det er samme lønnsomhet som Troms-rederiene i samme størrelsesgruppe hadde, og langt bedre enn i Finnmark.

Flåten på mellom 10 og 50 millioner

16 prosent økte inntektene til denne delen av Nordlands fiskeflåte med fra 2016 til 2017. Lønnsomheten var kjempegod. Resultat før skatt utgjorde 36 prosent av omsetningen.

Les også:

Fiskebåtrederier i Nordland med under 50 mill. i årsomsetning – 2017

tabell
tabell

Når blir båten stor kyst?

soervågvaeringen

Sørvågværing, hjemmehørende i Havøysund. Foto: Fiskebåt

Nordn har tatt med fiskebåter med opp til 50 millioner kroner i årsomsetning i definisjonen mellomstore rederier. Noen vil sikkert protestere på det siden vi da får med rederier som opererer båter som er mer enn 30 meter lange og er organisert i Fiskebåt, som organiserer den havgående fiskeflåten inkludert stor kyst.
Dette gjelder blant annet Sørvågværing, se bildet. Båten er 32,64 meter og har en brutto tonnasje på 456. Rederiet Viventor AS omsatte for 49,99 millioner kroner, og er dermed med i disse tallene. Båten er hjemmehørende i Havøysund.

Vår inndeling er mer basert på størrelsen på rederienes økonomi enn på båtens størrelse, selv om dette i stor grad hører sammen, særlig der rederiet bare har en båt. Grensen på 50 millioner er satt under tvil.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil