nnlogo-emb

FISKERI

Nordnorsk Næring

FISKERI

Her landes det mest fisk

Ålesund og Karmøy er de kommunene i landet hvor det landes mest fisk fra norske fartøy. Tromsø kommer på en god tredjeplass.

bilde

Nordland er et viktig fylke for landing av fisk, men mottar likevel mye mindre fisk enn fangsten til hjemmehørende fiskeflåte skulle tilsi. Her er utsikt fra fiskeforedleingsselskapet Gunnar Klo AS på Myre i Vesterålen, Nordland. Gunnar Klo AS er et av mange fiskebruk som ønsker seg mer råstoff. Foto: Gunnar Klo AS

På fylkesbasis topper også Vestlandet, med Møre og Romsdal øverst, foran Rogaland. Deretter kommer Nordland og Troms.

Det er imidlertid fartøy hjemmehørende i Nordland som lander mest fisk; de velger bare et annet fylke enn hjemfylket å losse fisken i.

Selv om det er fiskemottakene på Møre, Rogaland og Nordland som mottar mest fisk, ville de ha mottatt enda mer hvis det hadde vært samsvar mellom hvor mye fylkets båter leverer og hva fylket mottar. Sånn sett mottar disse fylkene «for lite», men fylker som Troms og Sogn og Fjordane mottar mer enn fartøyene herfra fisker.

Landing av fisk

tabell
tabell

Landing av fisk – fylkesvis

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil