nnlogo-emb

TRANSPORT   NÆRINGSLIV   LEDELSE   SMART TENKT

Nordnorsk Næring

TRANSPORT   NÆRINGSLIV   LEDELSE   SMART TENKT

Smarte grep ga suksess

Miniekspress Thermo – Tromsø har blitt mer enn dobbelt så stor i løpet av to år – og selskapet tjener penger.

bilde

Miniekspress Thermo var tidlig ute med å satse på de store modul-vogntogene. Foto: Miniekspress Thermo

Omsetningen landet på 141 millioner kroner i 2018. To år tidligere var den 65 millioner. Den gang tjente selskapet 3,96 kroner for hver hundrelapp det hadde i omsetning.
I 2018 var gevinsten 3,38 kroner. Altså litt mindre. Men det er voksesmerter. Selskapet har klart å tjene penger under sterk vekst.

Dag-Jostein Arild

Dag-Jostein Arild ansetter bare sjåfører som snakker norsk eller svensk. Det mener han har vært smart. Foto: Miniekspress Thermo

Daglig leder Dag-Jostein Arild har overfor Nordn trukket frem språket som et område der det viser seg at deres politikk har vært smart, og etter hans mening en svært viktig årsak til suksess. Alle sjåførene deres må snakke norsk eller svensk.
– Det er viktig for oss med sjåfører som kan gjøre seg forståelig. Vi må være tett på kundene hele tiden. Og vi må kjenne godset vi skal frakte slik at vi kan bygge bilene riktig. Vi må ha et godt samarbeid med kundene og drar kundene helt inn på sjåførnivå. Sjåførene er stolte av å kjøre for kundene. Samholdet er godt, poengterte Arild.

Selskapet bytter sjåfører i Sverige, men alle skatter til Norge. Også det er viktig for selskapet, ifølge Arild.

Språkpolitikken er en del av det Arild beskriver som deres største suksessformel, som går ut på at det transportfaglige skal være i fokus uansett hva slags beslutninger de tar, og de skal gjøre det kundene forventer.

Det er liten tvil om at eiere og ledelse i Miniekspress Thermo har tenkt smart. Her har også valget av driftsmidler vært viktig.
Miniekspress er ifølge Arild størst på modulvogntog i Nord-Norge. Vogntogene er 25,25 meter lange. Selskapet startet tidlig med kjempebilene, mens bransjen fremdeles var negativ til det og snakket om at vogntogene ville fjerne arbeidsplasser. Arild er slett ikke sikker på at selskapet hadde eksistert i dag uten denne satsingen.

En enkel satsing har kjempebilene ikke vært. Arild poengterer at bruken er utfordrende blant annet fordi de ikke kan nyttes på alle veistrekninger. Selskapet må dessuten ha detaljkunnskap om lasten som skal fraktes og må kunne utnytte at kundene har ulikt gods.

Som et eksempel poengterer Arild at de ikke kan laste vogntogene fulle av fisk, for da blir de for tunge. Vogntogene kommer heller ikke til hos mange fiskebruk.

For å lykkes må de naturlig nok også klare å holde prisene på det Arild kaller et fornuftig nivå.

Selv om selskapet vokser kraftig, peker Arild på at de har vokst ved å forholde seg til område for område og ikke å gape over alt.

De startet med Tromsø. Nå danner Miniekspress-selskapene et nytt morselskap sammen med Vestland-selskapet Suldal Transport. Det nye selskapet får navnet Nor-log Gruppen. Suldal Transport og Miniekspress samarbeider i dag om utvalgte felleskunder.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil