nnlogo-emb

FISKERI

Nordnorsk Næring

FISKERI

Fiskeflåtens effektivitet har stoppet opp

bilde

Kilde: Fiskeridirektoratet

Fiskeflåten er ikke mer effektiv nå enn i 2010, målt etter fangstvolum per fisker.
Den store veksten skjedde i perioden 1990-2010.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil